dwór,  kościół murowany,  park krajobrazowy,  Powiat kościański- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Choryń

Wieś w gminie Kościan, powiat kościański. Liczy około 500 mieszkańców. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1366 roku. W XV wieku własność Łodziów-Choryńskich. Radomiccy herbu Kotwicz oraz Szołdrscy herbu Łodzia, u schyłku XVIII wieku, sprzedali posiadłość wraz z drewnianym dworem Piotrowi Drwęskiemu herbu Gozdawa, pisarzowi ziemskiemu poznańskiemu. W 1831 roku i na początku 1832 roku u Józefa Taczanowskiego przebywał Adam Mickiewicz. Uchodził za dalekiego krewnego pani domu, którego sprowadzono w charakterze nauczyciela jej synów. Z właścicielem Chorynia poeta korespondował i w późniejszym czasie, ciepło wspominając Wielkopolskę. Przypuszcza się, że w choryńskim dworze powstały niektóre jego powstańcze wiersze np. Nocleg, Reduta Ordona czy Śmierć pułkownika.

Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego

Park Krajobrazowy utworzony w 1992 roku na powierzchni 17 200 ha. Jego przeważającą część stanowią grunty orne, na których w latach 20-tych XIX wieku gen. Dezydery Chłapowski zapoczątkował w swych rodzinnych stronach (majątek Turew) nowoczesną gospodarkę rolną wprowadzając sieć zadrzewień śródpolnych. Głównymi celami parku są ochrona rzadkiego krajobrazu kulturowego oraz realizacja nowoczesnego rolnictwa na ekologicznych zasadach funkcjonowania przyrody. Przykłady miejscowości leżących w obrębie parku: Błociszewo, Choryń, Turew, Racot, Rąbiń.

Dwór

Klasycystyczny dwór zbudowany w 1759 roku dla Piotra Drwęskiego, poznańskiego pisarza ziemskiego. Rezydencję przebudowano około 1869 roku, dostawiono wówczas dwa parterowe boczne aneksy. Dwór zwrócony jest frontem na wschód, murowany, otynkowany, zbudowany na rzucie prostokąta. Parterowy z mieszkalnym poddaszem, siedmioosiowy z dwiema analogicznymi dwuosiowymi przybudówkami przy elewacjach bocznych. Okna ujęte w obramienia. Dach dwuspadowy z naczółkami, kryty dachówką. Wejście na osi zwieńczone małym frontonem z osobnym daszkiem. Wokół niewielki park krajobrazowy.

Dwór w Choryni

Kościół

Kościół pw. św. Katarzyny wzniesiony w 1851 roku z fundacji właściciela majątku, Józefa Taczanowskiego. Od południa przylega kaplica grobowa Taczanowskich, obecnie zakrystia. Obok dzwonnica z tego samego okresu. Jest to budowla wzniesiona z nieotynkowanej cegły, na planie kwadratu, otwarta czterema ostrymi arkadami. Świątynia przeszła niedawno remont elewacji.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

3 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Exit mobile version