Varia - artykuły

Teksty pierwotnie ukazały się w Życiu Kalisza.

Robert Pusch i hotel Wiedeński (Cz. I oraz II)
Jeśli nawet mówił po polsku, to zapewne z błędami i obcym akcentem. Robert Pusch czuł się rodowitym Niemcem. Tym bardziej pozostaje intrygującą osobą. Przy niełatwych relacjach polsko – niemieckich, cieszył się szacunkiem wszystkich nacji zamieszkujących dziewiętnastowieczny Kalisz

Kliknij, aby przeczytać artykuł*

 

Przygoda z Greffenem.
Napoleońska legenda działa jak magnes. Wyobraźnia lubi podsuwać sugestywne obrazy i skojarzenia wśród których prócz bitewnego zgiełku, zawadiackich wąsów, szabelki i kolorowego munduru nie może zabraknąć górującej nad wszystkim postaci samego cesarza. Nic dziwnego, że postać pułkownika „byłych wojsk polskich” Wojciecha Greffena zaprzątała nasze głowy od dawna.

Kliknij, aby przeczytać artykuł*
Drzewo genealogiczne Wojciecha Greffena

***

Przemiany architektoniczne i stylowe pomników nagrobnych z kaliskich cmentarzy na rogatce od pocz. XIX w do pocz. XX wieku. Twórcy kaliskiej rzeźby nagrobnej.
Artykuł dotychczas niepublikowany

Kliknij, aby przeczytać artykuł*

***

Wehikuł czasu
A gdyby tak cofnąć wskazówki zegara? Jak to zrobić? Zatopić się w lekturze, snuć opowieści, rozpocząć długą podróż… Rolę wehikułu czasu w tym przypadku odegrało miejsce dla wielu kaliszan bardzo bliskie. W peregrynacji pomocne okazały się ponadto ważne akcesoria, jak stylowy kostium, gest i poezja. Studenci Ochrony Dóbr Kultury UAM WP-A ideę „ożywiania cmentarzy”, od kilku lat mocno propagowaną w naszym mieście, potraktowali jak wyzwanie i właśnie tutaj, w naturalnej scenografii, wśród grobów, pomników i drzew odegrali spektakl.

Kliknij, aby przeczytać artykuł*

***

Po co kwesta?
Cmentarze przy rogatce w Kaliszu zostały uznane za zabytkowe zaledwie 20 lat temu. Decyzja ta chroni je przed likwidacją, ale nie jest w stanie zapobiec postępującej ruinie nekropolii. Czy społeczna zbiórka pieniędzy na ratowanie cennych nagrobków może ten proces zatrzymać?

Kliknij, aby przeczytać artykuł*

***

Impresje z kaliskich cmentarzy przy Rogatce
Nie ma dziejów miasta bez nekropolii. Wszyscy bohaterowie naszych opowieści niezależnie czy pozytywni, czy negatywni tutaj znaleźli swoje ostateczne miejsce. A obok życie nadprośniańskiego grodu toczy się dalej

Kliknij, aby przeczytać artykuł.

***

Z kaplicy Repphanów podróż do Kamerunu
Nieznana pamiątka po Stefanie Szolc-Rogozińskim. W 125 rocznicę wyprawy kaliszanina do Kamerunu.

Kliknij, aby przeczytać artykuł*

***

Taniec pięknej Pauliny
Nigdy nie dowiemy się, jak wyglądała ta dziewczyna, jej portret się nie zachował. A jednak kaliszanka Paulina Nieszkowska, córka prezydenta miasta i marszałka szlachty powiatu, przeszła do historii. Dzięki jednemu tańcowi…

Kliknij, aby przeczytać artykuł*

*Do poprawnego otworzenia pliku niezbędny jest program Acrobat Reader, który można pobrać za pomocą tej strony.