Varia - reklama

Cmentarne reklamy w dawnej prasie i kalendarzach kaliskich