Galeria fotograficzna

Szczatki płyt i nagrobków znalezione i zabezpieczone podczas prac porządkowych / 2009 / fot. Aleksander Liebert