Miejscowość Stawiszyn, pow. kaliski -  Cmentarz ewangelicki.