Zachowana tabliczka firmowa Kamieniarza "Fikus Ostrowo".
Cmentarz ewangelicki w miejscowości Lewkowiec (pd.Wielkopolska)