Cerkiew św. Piotra i Pawła

Kaliska cerkiew z 1929 roku powstała z materiałów rozbiórkowych po poprzednim soborze z XIX weieku. Obiekt wzniesiono w stylu pseudoromańskim. W jej wnętrzu umieszczono ikonostas, sprzęt liturgiczny oraz wyposażenie pochodzące z poprzedniej, rozebranej cerkwi. Po swej poprzedniczce odziedziczyła też imiona świętych- Piotra i Pawła.

Kalisz, cerkiew św. Piotra i Pawła.Kalisz, cerkiew św. Piotra i Pawła.