Galeria Wielkopolska * Zdjêcia * Turystyka * Zabytki
 
 

Kotłów

Kościół Narodzenia NMP

Ogólne informacje

Wieś leżąca w gminie Mikstat, w powiecie ostrzeszowskim na krańcu Wzgórz Ostrzeszowskich, ok. 220 m. n.p.m. Ze szczytu wzgórza, na którym stoi romański kościół roztacza się piękny widok na dolinę Baryczy, a za nią Wzgórza Wysockie z Sadowiem. Kotłów jest oddalony ok. 20 km. od Ostrowa Wielkopolskiego. Liczy około 700 osób.


Pokaż Wielkopolska na większej mapie

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Kotłowie - link

Kotłów, widok na dolinę Baryczy.

Historia

Pierwsza, pośrednia wzmianka o kościele w Kotłowie pochodzi z 1203 roku i związana jest z osobą proboszcza lub kanonika Mikołaja z Kotłowa. Początkowo wieś należała do króla, później do biskupów wrocławskich. W 1457 roku król Kazimierz Jagiellończyk przekazał Kotłów klasztorowi kanoników regularnych z Kalisza. W parafii kotłowskiej toczył się w latach 1968 -1972 spór dotyczący obsady probostwa, który doprowadził do rozłamu wśród wiernych. Ostatecznie kościół romański sądownie przyznano parafii rzymskokatolickiej, a parafia polsko-katolicka zbudowała w latach 1976 - 1982 własną świątynię.

Kościół

W Kotłowie znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków regionu- romański kościół Narodzenia NMP. Z racji otaczających go murów określany jest czasami przez miejscową ludność jako "Mała Częstochowa". Pochodzi najprawdopodobniej z połowy XII wieku. Obiekt ten był wzmiankowany w kronice Jana Długosza i według niej ufundowany został przez Piotra Dunina Własta. Mury kościoła mają ok. 1,4 m grubości a wykonane są z ciosanego granitu. Powierzchnie kamieni używanych do budowy obrabiano starannie przy pomocy młotków, dążąc do uzyskania kształtu sześcianu. Zewnętrzne i wewnętrzne lica ścian stanowią warstwy obrobionych kamieni granitowych, ułożonych w wyraźnych poziomych liniach, spojonych zaprawą wapienną. Wnętrze ścian wypełniano gruzem, pochodzącym z obróbki kamieni użytych do wykonania ścian licowych lub mniejszych kamieni i zalewano zaprawą wapienną. Portal kościoła jest wykonany z piaskowca.
Pierwotnie budowla składała się z prostokątnej nawy i krótkiego prezbiterium, zamkniętego absydą. Zachowane ściany XII-wiecznej nawy, posiadają po trzy wąskie okna z każdej strony oraz dwa zamurowane portale. Obiekt był kilkakrotnie przebudowywany, w XVIII wieku dobudowano wieżę, a w początku XX wieku został znacznie rozbudowany, co spowodowało zatracenie jednolitego stylu. Rokokowy ołtarz główny pochodzi z połowy XVIII wieku, znajdują się na nim rzeźby oraz obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1605 roku. Ołtarze boczne, ambona późnobarokowa i chrzcielnica również pochodzą z tego okresu. Przy bocznym wejściu znajduje się tablica przypominająca ks. biskupa Andrzeja Wronkę (1897-1974), wiceprezesa konspiracyjnego Towarzystwa Tomasza Zana, działacza patriotycznego.

Kościół przed remontem dachu...

Kotłów, kościół Narodzenia NMP.

Kotłów, kościół Narodzenia NMP.

Kotłów, kościół Narodzenia NMP.

...i po remoncie (rok 2007)

Kotłów, kościół Narodzenia NMP.

wnętrze

Kotłów, kościół Narodzenia NMP.

Cmentarz przykościelny

Na cmentarzu znajduje się prosta, belkowana i zadaszona dzwonnica z trzema dzwonami. Jeden z nich, z ornamentem renesansowym, pochodzi z 1557 roku. Wokół rosną okazałe lipy.

Źródło: Wikipedia, Wojciech Suszycki, Ostrów Wielkopolski i obrzeża. Krótki przewodnik, inne źródła, Fot. Aleksander Liebert

 

Tagi:Wielkopolska, Galeria, Fotografie, zdjęcia, stocks photo, noclegi, nocleg, turystyka, Kotłów, romański kościół, powiat ostrzeszowski.

 

polityka prywatności