O stronie

Galeria Wielkopolska to prywatna strona internetowa prowadzona przez jedną osobę, a poświęcona jest popularyzowaniu dziedzictwa historycznego Wielkopolski. Powstała w 2005 roku z połączenia dwóch pasji – fotografowania oraz podróży. W 2020 roku przeszła gruntowną przebudowę i adaptację na urządzenia mobilne. Wszystko to zostało stworzone pracą własną, nigdy nie liczyłem tutaj na pomoc jakichkolwiek instytucji, chociaż słowa uznania i wdzięczności chciałbym skierować w stronę Kurii Diecezji Kaliskiej, której jestem dozgonnie wdzięczny.
Docelowo chciałbym sfotografować i opisać wszystkie cenniejsze zabytki tego obszaru, lecz z uwagi na jego wielkość jest to niezwykłe żmudny proces, wymagający wielu lat zbierania materiału. Do tej pory udało się tutaj zgromadzić opisy kilkudziesięciu miejscowości, niezliczone fotografie dworów, pałaców, zamków, kościołów czy parków krajobrazowych. Dla mieszkańców regionu strona będzie okazją dowiedzenia się czegoś ciekawego o swoim miejscu zamieszkania, a dla reszty odwiedzających możliwością poznania zakątków Wielkopolski.
W trakcie tych lat od kiedy prowadzę dokumentację zabytków kilka z nich zostało rozebranych, inne zamieniły się w zupełną ruinę, a kolejne przeszły gruntowny remont i odzyskały swój dawny blask. Nawet w tak krótkim okresie zachodzące zmiany są widoczne gołym okiem. Samo ich obserwowanie daje nam do zrozumienia jak szybko biegnie czas. Celem niniejszej witryny nie jest zastępowanie książek historycznych lecz ich uzupełnienie o aktualny stan w multimedialnej formie. Opracowując teksty dotyczące architektury opieram się na fachowych publikacjach, które wyszły spod pióra tak zasłużonych dla regionu postaci jak Stanisław Małyszko, Paweł Anders, Piotr Maluśkiewicz, Włodzimierz Łęcki czy śp. Marek Olejniczak. Gdyby nie ci właśnie regionaliści niniejsza strona zapewne nigdy by powstała. Z tego miejsca chciałbym okazać moje wyrazy szacunku dla ich nieocenionej pracy.