Ostrów Wielkopolski

Ratusz, konkatedra św. Stanisława Biskupa, zespół kamienic, Kościół NMP, Stary Cmentarz...

Ogólne informacje

Miasto powiatowe leżące w południowej części Wysoczyzny Kaliskiej przy rzeczce Ołobok. Nazwa "ostrów" to archaizm oznaczający wyspę, kępę wśród mokradeł. W mieście tym mieszka obecnie ponad 70 tys. obywateli. Patronem ośrodka jest św. Stanisław Biskup Męczennik.

 
Pokaż Wielkopolska na większej mapie

Ostrów Wielkopolski w zimowej aurze- galeria zdjęć

Ostrów Wielkopolski w nocy sesja świąteczna

Ostrów Wielkopolski- Stary Cmentarz


Będąc w Ostrowie Wielkopolskim warto także zobaczyć:

kościół w Wysocku Wielkim ok. 3 km.
pałac w Lewkowie ok. 5 km.
pałac w Antoninie ok. 14 km.
pałac i kościół w Sobótce ok. 14 km.
kościół poklasztorny w Ołoboku ok. 16 km.

Krótka historia Ostrowa wg. Edwarda Raczyńskiego z 1842 roku

Historycy nasi wspominają już około 1000. roku o zamku Ostrowskim, który wtenczas własnością był rządową. Był on nią jeszcze w roku 1234 i należał wtenczas do Władysława Odonicza. Nie wiadomo, kiedy majętność ta na własność przeszła prywatną, tyle jest pewna, że w roku 1286 dziedzicem Ostrowa był niejaki Przecław nieznajomej rodziny i herbu, w roku zaś 1446 Mikołaj z Ocięża. Na początku siedemnastego wieku, przeszedł Ostrów w ręce Kiełczewskich, później Przebendowskich i Bielińskich.
W czasie wojny Szwedzkiej za Karóla XII, Ostrów do tego stopnia zniszczony został, że go na wieś obrócono. Jerzy Przebendowski podskarbi W. koronny, wyniósł go znowu do rzędu miast, nadał mu nowe prawa i pod korzystnemi warunkami zachęcił cudzoziemców do osiadania w nim. Takim sposobem w krótkim czasie podniosło się to miasteczko, w którem niedawno jeszcze wielu sukienników mieszkało. Dziś Ostrów z przyleglemi włościami dziedzictwem jest książąt Radziwiłłów.

Historia

Początkowo Ostrów był prawdopodobnie niewiele znaczącą osadą wśród łęgów i bagien. Najstarsza wzmianka, pochodząca z siedemnastowiecznego dokumentu, mówi o Ostrowie jako niewielkim, prywatnym ośrodku miejskim o charakterze rolniczym, istniejącym już w roku 1404. Trzydzieści lat później, kanonik kaliski, Jerzy z Ostrowa herbu Korab, otrzymał od biskupa poznańskiego Stanisława Ciołka zgodę na utworzenie odrębnej parafii w Ostrowie. Miasto kilkakrotnie nawiedzały pożary, było wiele razy niszczone przez wojny. Na początku XVIII wieku, po wielkiej zarazie i najeździe wojsk, mieszczanie zrezygnowali z praw miejskich. W ten sposób w 1711 roku. Ostrów stał się na którki okres formalnie wsią. W 1714 roku nastąpiła ponowna lokalizacja, połączona z wydaniem licznych przywilejów, dzięki działalności Jana Jerzego Przebendowskiego. W 1815 roku właścicielem Ostrowa został Antoni Henryk Radziwiłł, późniejszy namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Po upadku Księstwa Warszawskiego Prusacy przenoszą do Ostrowa siedzibę powiatu odolanowskiego, Sąd Powiatowy oraz Kasę Powiatową. Zwiększa się rola garnizonu ostrowskiego, dzięki temu gęstnieje sieć dróg bitych. Przygraniczne położenie zaczyna procentować. Jednocześnie w szybkim tempie rośnie rola żywiołu polskiego, choć jeszcze niedawno Ostrów zwano Niemieckim.
W 1875 roku uruchomiono pierwszą linię kolejową (Poznań-Kluczbork). W 1888 uruchomiono linię do Leszna, w 1894 do Skalmierzyc, w 1909 do Wrocławia. 10 listopada 1918, na miesiąc przed wybuchem powstania wielkopolskiego, Ostrowianie przejęli władzę w mieście ogłaszając, że "w myśl uznanego przez wszystkie walczące narody planu Wilsona, jest miasto i powiat Ostrów polskim terytorium, które należy do Państwa Polskiego". Wydarzenie to odbiło się echem w berlińskich gazetach, które donosiły o powstaniu tzw. Republiki Ostrowskiej. Lata międzywojenne są okresem największej prosperity miasta. Dynamikę rozwoju Ostrowa porównywano do samej Gdyni. Powiększono obszar miasta, znacznie zwiększyła się liczba ludności. W 1920 roku nadano urzędową nazwę miasta - Ostrów Wielkopolski, choć często używano też nazwy potocznej - Ostrów Poznański. Pierwszym burmistrzem został Stefan Rowiński.
Okupacja hitlerowska zakończyła się z dniem 23 stycznia 1945 roku w wyniku akcji "Burza". Już 23 stycznia 1945 roku mieszkańcy Ostrowa utworzyli pierwsze, niezależne jeszcze od rządu lubelskiego, władze (Tymczasowy Komitet Miasta i Powiatu) czuwające nad administrowaniem miastem, aprowizacją oraz bezpieczeństwem mieszkańców.
Lata powojenne to okres intensywnej rozbudowy miasta. Za osiągnięcia w dziedzinie gospodarowania finansami i mieniem komunalnym Ostrów Wielkopolski otrzymał w okresie 1990-2002 wiele wyróżnień, m.in. Najlepsza Gmina III Rzeczypospolitej, Profesjonalna Gmina - przyjazna inwestorom i in.

Miasto widziane z góry

Ostrów Wielkopolski,  miasto widziane z góry

Ostrów Wielkopolski,  miasto widziane z góry

 

Ratusz

Obecny ratusz (trzeci z kolei). Został zaprojektowany w 1828 roku przez nadwornego architekta Sanssouci Johanna Heinricha Häberlina, współpracownika i ucznia Karla Schinkla. Był to obiekt piętrowy, z dziedzińcem i przejazdem w przyziemiu. Pierwszej przebudowy dokonano w 1862 roku. Dziedziniec nakryto wówczas szklanym dachem i otoczono kolumnadą, a sam obiekt pełnił już tylko funkcje administracyjne (poprzednio znajdowały się m.in. kramy kupieckie, waga miejska, straż ogniowa, sale sądowe i więzienie). Przebudowa z roku 1948, polegająca na nadbudowaniu jednego piętra i likwidacji dziedzińczyka, nadała ratuszowi wygląd zbliżony do obecnego. Obiekt modernizowano i restaurowano jeszcze w latach 1977-1985 i 2004-2005. Zapraszam do Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Ostrów Wielkopolski, ratusz z 1828 roku.

Fotografie rynku:

Ostrów Wielkopolski, rynek.

Ostrów Wielkopolski, rynek.

Ostrów Wielkopolski, rynek.

Ostrów Wielkopolski, rynek.

Ostrów Wielkopolski, rynek.

Konkatedra św. Stanisława Biskupa

Neoromańska, trzynawowa bazylika z transeptem i 55-metrową wieżą wybudowana została w latach 1905-1907 według projektu Sylwestra Pajzderskiego, który zmodyfikował kolejny architekt Roger Sławski. W tympanonie nad portalem kościoła znajduje się rzeźba przedstawiająca zwiastowanie anielskie autorstwa znanego wielkopolskiego rzeźbiarza Władysława Marcinkowskiego. Tak pisał o mieście i świątyni Jarosław Iwaszkiewicz (polski pisarz, prozaik, poeta i eseista)- "ja bym strasznie chciał,żeby mama mogła zamieszkać tutaj w Ostrowie. Strasznie miłe, czyste miasteczko, kościół nowy, trochę niemiecki, ale najładniejszy z kościołów współczesnych jakie widziałem, szczególniej we środku biały marmurowy, taki wykończony artystycznie w każdym szczególe, że robi nadzwyczajne wrażenie."

Ostrów Wielkopolski, Konkatedra św. Stanisława Biskupa.

Ostrów Wielkopolski, Konkatedra św. Stanisława Biskupa.

Ostrów Wielkopolski, Konkatedra św. Stanisława Biskupa.

Ostrów Wielkopolski, probostwo

Ostrów Wielkopolski,  konwikt arcybiskupi.

Zespół kamienic z XIX i XX wieku

Są to obiekty w przeważającej części wielokondygnacyjne. Reprezentują głównie historyzm (neorenesans, neobarok, wiele eklektycznych) oraz secesję i modernizm. Uzupełnienie stanowią pojedyncze kamienice współczesne oraz pozostałości starej, niskiej zabudowy z dekoracją klasyczną.

Ostrów Wielkopolski, kamienice.

Ostrów Wielkopolski, kamienice.

Ostrów Wielkopolski, kamienice.

Ostrów Wielkopolski, kamienice.

Ostrów Wielkopolski, kamienice.

Ostrów Wielkopolski, kamienice.

Ostrów Wielkopolski, kamienice.Ostrów Wielkopolski, kamienice.

Ostrów Wielkopolski, kamienice.Ostrów Wielkopolski, kamienice.

Ostrów Wielkopolski, kamienice.Ostrów Wielkopolski, kamienice.

Ostrów Wielkopolski, kamienice.Ostrów Wielkopolski, kamienice.

 

Kościół NMP

Pochodzi z 1778 roku, co czyni go najstarszym, w całości zachowanym budynkiem w mieście. Jest to obiekt jednonawowy z wieżą. Nawa jest z zewnątrz drewniana, szachulcowa, z dwuspadowym dachem, krytym dachówką, wewnątrz murowana. Wieża neoromańska z wejściem z boku, z barokowym hełmem. Wyposażenie wnętrza utrzymane jest w stylu późnobarokowym. Na bokach nawy znajdują się, typowe dla kościołów ewangelickich z epoki, wsparte na drewnianych filarach, podwójne empory. Chór wsparty jest na dwóch rzędach filarów. Świątynia przysklepiona jest drewnianym stropem z fasetą i kasetonami. Ołtarz, przesunięty w głąb prezbiterium, pochodzi z 1778 roku, wykonany z drewna, utrzymany jest w stylu barokowym. W jego wnętrzu znajduje się drewniana rzeźba Matki Boskiej, wykonywana równolegle z ołtarzem. Na wyposażeniu kościoła znajduje się także barokowa chrzcielnica w kształcie anioła trzymającego czarę.

Ostrów Wielkopolski, kościół NMP.

Ostrów Wielkopolski, kościół NMP.Ostrów Wielkopolski, kościół NMP.

Ostrów Wielkopolski, kościół NMP.

Stary Cmentarz

Jest to jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce. Założony został około 1782 roku i był jedną z pierwszych nekropolii położonych z dala od kościoła, poza obrębem miasta. Najstarszy z zachowanych nagrobków pochodzi z 1842 roku. W latach zaborów Cmentarz był jedynym legalnym miejscem polskich manifestacji patriotycznych. Wynikało to ze zwyczajowego poszanowania przez zaborcę prawa czyniącego z nekropolii miejsca azylu. W alei głównej znajdują się dwie rzeźby osadzone na panelowych cokołach pochodzące z II połowy XIX wieku. Stary cmentarz jest miejscem spoczynku wielu zasłużonych dla Ostrowa i wielkopolski osób.

Fotografie Starego Cmentarza

Synagoga

Synagoga jest jednym z cenniejszych zabytków Ostrowa, została oddana do użytku w 1860 roku. Bogato zdobiona fasada przednia przyozdobiona jest licznymi płaskorzeźbami z motywami kwiatowymi, rozetami, imitacjami mozaik. Dekoracja koronkowych (arkadowych) gzymsów również jest rzeźbiona. Wieże posiadają maswerkowe okna zwieńczone palmetami, nakryte są kopułami z gałkami, co nasuwa skojarzenia z azjatycką architekturą islamską. Zachowały się drewniane, dwupoziomowe galerie, przykryte płaskimi stropami.

Ostrów Wielkopolski,  synagoga.

Ostrów Wielkopolski,  synagoga.

Ostrów Wielkopolski,  synagoga.

Ostrów Wielkopolski,  synagoga.

Kościół św. Antoniego

Pochodzi z lat 1938- 1947, ocalony z pożogi wojennej dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Autorem projektu kościoła był poznański architekt Franciszek Morawski. Polichromia została wykonana w latach 1977-1978 (Julian Wiącek). Na filarach zawieszone są obrazy świętych i błogosławionych (Julian Wiącek), ponadto w świątyni znajdują się dwa dzieła z XVII wieku: obrazy św. Rozalii i Archanioła Michała. Wieżę zbudowano w latach 50.

Ostrów Wielkopolski, kościół św. Antoniego.

Ostrów Wielkopolski, kościół św. Antoniego.

Ostrów Wielkopolski, kościół św. Antoniego.

Ostrów Wielkopolski, kościół św. Antoniego.

Poczta

Znajduje się przy ulicy Kolejowej, zbudowana jest w stylu eklektycznym, z elementami neorenesansowymi.
Pochodzi z 1886 roku projektu Paula Kupke według standardowych projektów obowiązujących wówczas w Niemczech.

Ostrów Wielkopolski, poczta.

Ostrów Wielkopolski, poczta.

I Liceum Ogólnokształcące

Szkoła powstawała w latach 1843-1845. Początkowo dwukondygnacyjna, w latach 1925-1926 dokonano udatnej nadbudowy szkoły (z zachowaniem części jej cech stylowych). W latach II wojny światowej w budynku znajdowały się koszary wojskowe i policyjne oraz punkt etapowy dla Niemców oczekujących na przydział mieszkań po Polakach. Na piętrze oraz na klatce schodowej witraże przedstawiające personifikacje trzech muz - techniki, nauki i sztuki - wykonane w pracowni Adolfa Seilera we Wrocławiu w latach 80. XIX wieku.

Ostrów Wielkopolski, I Liceum Ogólnokształcące.

Ostrów Wielkopolski, I Liceum Ogólnokształcące.Ostrów Wielkopolski, I Liceum Ogólnokształcące.

Ostrów Wielkopolski, I Liceum Ogólnokształcące.Ostrów Wielkopolski, I Liceum Ogólnokształcące.

II Liceum Ogólnokształcące

Obiekt pochodzi z lat 1910-1911, został zbudowany w stylu wczesnego modernizmu z elementami neorenesansu i secesji. Liceum posiada liczne ryzality, wykusze, balkony, rzeźby oraz płaskorzeźby. Początkowo była to żeńska szkoła, później przekształcona w koedukacyjną placówkę.

Ostrów Wielkopolski, II Liceum Ogólnokształcące.

Ostrów Wielkopolski, II Liceum Ogólnokształcące.Ostrów Wielkopolski, II Liceum Ogólnokształcące.

"Deptak"

Ostrów Wielkopolski, deptak.

Ostrów Wielkopolski, deptak.

Park Miejski

Utworzony w 1942- 1943 roku. W południowo- zachodniej części parku znajduje się sztuczny staw oraz amfiteatr.

Ostrów Wielkopolski, park miejski.

Gmach Banku Polskiego

Budynek Banku Polskiego wzniesionego w 1930 roku. Obecnie bank BZWBK.

Ostrów Wielkopolski, gmach Banku Polskiego z 1930 roku.

Strzelnica oraz Teatr

Budynek Strzelnicy Miejskiej wznieniony ok. 1875 roku (na prawo) oraz teatru z 1910 roku (na lewo).

Ostrów Wielkopolski.

Plac Stefana Rowińskiego

Znajdują się tutaj kamienice pochodzące z przełomu XIX oraz XX wieku.
Budynek sądu powstały w 1863 roku z fundacji Bogusława Radziwiłła. W latach 1935-1936 dokonano nadbudowy, która spowodowała częściowe zatarcie cech tzw. stylu normandzkiego. W 2004 roku dokonano renowacji budynku.

Ostrów Wielkopolski, Plac Stefana Rowińskiego.

Wieża strażacka

Budynek straży pożarnej wzniesiony w 1926 roku. Warto zwrócić uwagę na drewniana wieżę o wysokości 17 metrów, służącą dawniej do suszenia węży strażackich oraz jako punkt obserwacyjny.

Ostrów Wielkopolski, wieża strażacka.

Źródło: Edward Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski, to jest Wojewodztw Poznańskiego, Kaliskiego i Gnieźnieńskiego, Poznań 1842; Marek Olejniczak, Bedeker ostrowski, Ostrów Wielkopolski 2006; Włodzimierz Łęcki /red/, 202x Wielkopolska, Poznań 2008; Wikipedia; Fot. Aleksander Liebert

 

Tagi:Wielkopolska, Galeria, Fotografie, zdjęcia, stocks photo, noclegi, nocleg, turystyka, Ostrów Wielkopolski, kalisz konferencje, kalisz restauracje, kalisz konferencje, kalisz wesela, kalisz szkolenia, ostrów konferencje, ostrów restauracje, ostrów wesela, ostrów szkolenia.

Wszystkie prawa zastrzeżone (c)
Kopiowanie fotografii bez zgody autora zabronione!

zaproszenia ślubne Kalisz, ślub Kalisz, wesele Kalisz, wesele Ostrów Wlkp., konsultanci ślubni.

polityka prywatności