Żelazków

Wieś leżąca w powiecie kaliskim, siedziba gminy Żelazków. Liczy około 800 osób. Znajduje się około 15 km. na północ od Kalisza. Dwór Dwór pochodzi z 2 połowy XVIII wieku, został zbudowany dla Kajetana Radolińskiego. W latach 1796-1798 przebudowano go przez znanego architekta Fryderyka Alberta Lessela (z tego okresu pochodzą mury arkadowe). Dwór, zwrócony na wschód fasadą frontową, jest budynkiem parterowym […]

Zborów

Wieś leżąca w gminie Żelazków, powiat kaliski. Liczy około 380 mieszkańców. Położona ok. 11 km. na pn– wsch. od Kalisza. Kościół Drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła został ufundowany przez Józefa Molskiego, ówczesnego właściciela Zborowa, stolnika kaliskiego oraz kasztelana rogozińskiego, w 1726 roku. Czytelnicy śledzący poprzednie artykuły i mający dobrą pamięć do nazwisk pewnie sobie pomyślą “chyba już słyszałem takie […]

Warszówka

Niewielka wieś w gminie Blizanów, powiat kaliski. Sąsiaduje od południa z Kaliszem. Liczy około 270 mieszkańców. Historia Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pojawiła się w 1335 roku. W 1357 roku wymieniana w posiadłościach arcybiskupów gnieźnieńskich. Na początku XVI wieku dziesięcinę z folwarku dawano plebanowi w Pamięcinie. Właścicielami Warszówki na przestrzeni wieków były takie rody jak Skarszewscy, Pięcnowscy, Lipscy, Potoccy, Łukomscy, […]

Tłokinia Kościelna

Wieś w gminie Opatówek, powiat kaliski. Liczy około 500 mieszkańców. Historia Pierwsza wzmianka o wsi pojawiła się w roku 1282, gdy jej właścicielem był Filon z Tłokini. W 1490 roku była królewszyzną (ziemia należąca do króla) trzymaną jako zastaw przez Jana Kobylińskiego. W 1843 roku dobra nabyli Chrystowscy i rządzili nimi przez kolejne 100 lat. Pałac Został wzniesiony w latach […]

Szczytniki

Wieś leżąca w powiecie kaliskim, siedziba Gminy Szczytniki, ok. 16 km. na wschód od Kalisza. Liczyło około 700 mieszkańców. Historia Pierwsza wzmianka pisana pochodzi z 1409 roku. W średniowieczu Szczytniki były wsią służebną grodu kaliskiego. W XVIII wieku była własnością Łubieńskich. Jako ciekawostkę można podać, iż Feliks Łubieński jako pierwszy sprowadził do Polski ziemniaki i uprawiał je w swoich włościach. […]

Kalisz- Sulisławice

Dzielnica Kalisza, dawniej wieś. Włączona w granice administracyjne miasta w 2000 roku. Znajduje się w odległości około 6 kilometrów od centrum. Historia Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się w XV wieku. Jej właścicielami byli m.in. Oszczeklińscy, Gajewscy, Węgierscy,Biernaccy herbu Pomian. W 1801 Sulisławice nabył Alojzy Prosper, sędzia departamentu kaliskiego, późniejszy minister skarbu w Rządzie Narodowym. Jako pierwszy w okolicy wprowadził […]

Strzałków

Wieś leżąca w gminie Lisków, powiat kaliski. Znajduje się ok. 25 km na północny- wschód od Kalisza. Liczy ok. 400 mieszkańców.Pierwsza wzmianka pisemna o miejscowości pochodzi z 1411 roku. Prawdziwym skarbem tej wsi jest jej drewniany kościół p.w. NMP Niepokalanie Poczętej, zbudowany w 1754 roku na miejscu poprzedniego obiektu sakralnego zniszczonego przez pożar. Został on ufundowany przez miejscowego dziedzica – […]

Stawiszyn

Miasto leżące w powiecie kaliskim, liczy około 1600 mieszkańców. Powierzchnia Stawiszyna to zaledwie 100 ha, co czyni je najmniejszym obszarowo miastem w Polsce. Historia Nazwa miasta wspominana jest już od końca XIII wieku jako Stavissin 1291 lub Stavischin 1294. Miasto posiadało wówczas obwarowania drewniano- ziemne. Najazd Litwinów w 1306 roku, a potem Krzyżaków w 1331 roku, zniszczył miasto. W połowie […]

Rychnów

Wieś leżąca w gminie Blizanów, powiat kaliski, ok. 12 km. na północ od Kalisza. Liczy około 350 mieszkańców. Kościół Dzieje pierwszego kościoła w Rychnowie sięgają XV wieku. Do historii przeszło tragiczne wydarzenie, jakie miało tutaj miejsce podczas burzy w 1755 roku. Zniszczeniu uległa wówczas cała świątynia, co było dużą stratą dla lokalnej społeczności. Trudu budowy kaplicy podjął się wraz z […]

Rajsko

Wieś leżąca w powiecie kaliskim, gminie Opatówek, powiat kaliski, ok. 13 km. na wschód od Kalisza. Liczyło około 350 mieszkańców. Historia We wczesnym średniowieczu wieś należała do arcybiskupów gnieźnieńskich. Prawdopodobnie w XIII wieku Rajsko stało się własnością szlachecką – gniazdem rodziny Rajskich herbu Korab. Jeszcze na początku XVI wieku właścicielami wsi byli Rajscy, później Janikowscy, Kobierzyccy, Mańkowscy i Lubońscy. Kościół […]

Przespolew

Niewielka wieś leżąca w gminie Ceków-Kolonia, powiat kaliski. Znajduje się ok. 30 km na północny- wschód od Kalisza. Liczy ok. 250 mieszkańców. Kościół Imponujący swoimi rozmiarami dwuwieżowy kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej został wzniesiony w latach 1910-1914 na miejscu dwóch poprzednich. Inicjatorem budowy był ksiądz kanonik Stanisław Mrozowski. Kościół został konsekrowany 29 sierpnia 1954 roku, przez księdza biskupa Franciszka Korszyńskiego […]

Prażuchy Stare

Wieś leżąca w gminie Ceków-Kolonia, powiat kaliski, ok. 20 km. na północ od Kalisza. Liczyło około 250 mieszkańców. Kościół Klasycystyczny kościół wzniesiony w roku 1833 według projektu Franciszka Reinsteina. Dawniej należał do gminy ewangelickiej, dziś pozbawiony opieki. Przy kościele brama z 1801 roku.

Piątek Wielki

Wieś leżąca w gminie Stawiszyn, powiat kaliski. Liczy około 500 osób. Znajduje się około 13 km. na północ od Kalisza i 2.5 km na południe od Stawiszyna. Historia Od schyłku XII wieku w Piątku Wielkim funkcjonował targ. Właścicielem wsi w 1444 roku był Piotr Piątkowski, który zostawił ją w posagu Annie Skarszewskiej. Późniejsi właściciele to m.in. Piotr Lipski, Jan Biernacki, […]

Pamięcin

Niewielka wieś leżąca w gminie Blizanów, powiat kaliski, ok. 6 km. na północ od Kalisza. Kościół wzniesiony na niewielkim stoku w 1727 roku przez Andrzeja Radolińskiego i Jana Radońskiego prezentuje się nad wyraz dumnie. Jest to kolejny obiekt w tym miejscu, pierwsza świątynia parafialna istniała tutaj już w XV wieku. Za czasów dziedzica Lubrańskiego przy kościele działała szkoła. Tak była […]