Galeria Wielkopolska * Zdjêcia * Turystyka * Zabytki
 
 

Pleszew

Ratusz, kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, kościół pw. św. Floriana, dawny zajazd pocztowy...

Ogólne informacje

Pleszew to niewielkie miasto powiatowe leżące między Kaliszem a Jarocinem, sięgające swoimi korzeniami XIII wieku.Najcenniejszym zabytkiem Pleszewa, pamiętającym jeszcze epokę wieków średnich, jest kościół pw. św. Floriana.

 
Pokaż Wielkopolska na większej mapie


Będąc w Pleszewie warto także zobaczyć:

pałac w Taczanowie ok. 6 km.
drewniany kościół w Czerminie ok. 15 km.
zamek w Gołuchowie ok. 12 km.
pałac w Dobrzycy
ok. 15 km.

Historia

Pierwsza wzmianka o Pleszewie pojawia się w 1283, kiedy z nadania Przemysła II otrzymał prawa miejskie. Było to miasto prywatne, założone zapewne na prawie średzkim. Jak na ówczesne standardy uważano go za miasto średniej wielkości, czego potwierdzeniem było zobowiązanie do wystawienia dwunastu pieszych żołnierzy na wyprawę malborską w 1458 roku. Dla porównania sąsiedni Jarocin wystawił ich dziesięciu a Krotoszyn dwóch. Po zniszczeniu w 1637 założeno nowe miasto. W 1793 roku w wyniku II rozbioru Polski Pleszew znalazł się w zaborze pruskim. Wybuch pożaru w 1806 roku zniszczył miasto, w tym kościół i ratusz. Domy budowano wtedy z łatwopalnych materiałów, ówczesna straż pożarna nie miała takich możliwości technicznych jak obecnie, a więc nawet małe zaprószenie mogło się skończyć tragicznie. Widok zniszczonego w 2/3 miasta zapewne dawał do myślenia...

Ratusz

Ratusz został wzniesiony 1835 roku w stylu klasycystycznym na miejscu poprzedniego spalonego obiektu. Pierwszy tego typu obiekt stał już tutaj w XV wieku. Między 1906–1912 rokiem wzniesiono piętrowy, neoklasycystyczny aneks wschodni. Jest to obiekt murowany, dwutraktowy, z podłużnym środkowym korytarzem, trzykondygnacyjny, nakryty dachem naczółkowym, z pierwotną fasadą od południa, urozmaiconą środkowym pseudoryzalitem z trójkątnym tympanonem. Zabudowa wokół ratusza w większości pochodzi z XIX wieku.

Pleszew, ratusz.

Pleszew, ratusz.

Pleszew, rynek.

Pleszew, ratusz.Pleszew, ratusz.

Pleszew, rynek.Pleszew, rynek.

Pleszew, rynek.

Kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Świątynia istnieje co najmniej od XIV wieku, także mury obiektu, obecnie otynkowane, są zapewne gotyckie.Wielokrotnie go przebudowywano w wyniku czego utracił cechy stylowe. Po pożarze z 1806 roku został odbudowany w latach 1807–1822. W latach 50. XX w. na ścianach i sklepieniach naw oraz prezbiterium wykonano sztukaterie o formach rokokowych. Wewnątrz znajdują się 3 ołtarze klasycystyczne

Pleszew, kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Pleszew, kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Pleszew, kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Pleszew, kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Kościół pw. św. Floriana

Murowana, gotycka część wschodnia (pierwotna kaplica) pochodz sprzed 1444, a drewniana nawa z 1745 roku. Obie części kościoła kryte są wspólnym dachem gontowym z wieżyczką na sygnaturkę. W barokowym ołtarzu głównym znajduje się w polu środkowym mała późnogotycka rzeźba matki Boskiej z Dzieciątkiem z końca XV wieku. W otoczeniu kościoła cmentarz.

Pleszew, kościół pw. św. Floriana.

Pleszew, kościół pw. św. Floriana.

Dawny zajazd pocztowy - Muzeum Regionalne

Dawny zajazd pocztowy, wzniesiony około 1820–1830 roku, o cechach klasycystycznych.Obecnie budynek Muzeum Regionalnego.

Godziny otwarcia Muzeum:
wtorki, środy - 9.00 do 17.00
czwartki, piątki - 9.00 do 14.00
soboty - 9.00 do 12.00
Wejście od strony dziedzińca!

Pleszew, Muzeum Regionalne.

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Budynek wzniesiony w latach 1910–1912 roku z użyciem form klasycystycznych jako Królewska Szkoła Realna, z oficyną mieszczącą mieszkanie dyrektora.

Pleszew, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Dawne Starostwo

Dawne starostwo z XIX/XX wieku. W latach powojennych budynek mieszczący przychodnię, od kilku lat jest własnością prywatną, popada w ruinę.

Pleszew, dawne starostwo.

Pozostała zabudowa

Pleszew

Pleszew

 

Źródło:P. Anders, W. Łęcki, P. Maluśkiewicz. Słownik Krajoznawczy Wielkopolski; www.pleszew.pl; www.pleszew.pttk.pl; materiały własne; Fot. Aleksander Liebert

 

Tagi:Wielkopolska, Galeria, Fotografie, zdjęcia, noclegi, nocleg, turystyka, Pleszew, powiat pleszewski

 

polityka prywatności