Pyzdry

 

Kilka słów o...

Miasto nad Wartą, powiat wrzesiński, ok. 35 km. na północny wschód od Jarocina. Pierwsza wzmianka o Pyzdrach pochodzi z 1232 roku, dotyczyła ona walk śląsko - wielkopolskich. Pyzdry uzyskały prawa miejskie jeszcze przed 1257 rokiem z nadania Bolesława Pobożnego. W roku 1589 pożar zniszczył prawie całe miasto. Odbudowa następuje dzięki znacznemu wsparciu finansowym Jadwigi z Gulczewa wdowie po staroście pyzdrskim Wojciechu Sędziwoju Czarnkowskim. Prace te ukończono w roku 1596 roku. Na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego miejscowość znalazła się w 1815 roku w granicach Imperium Rosyjskiego, gdzie pozostawała aż do I wojny światowej - przejście graniczne znajdowało się w Borzykowie, oddalone o ok. 2 km. na północ od miasta. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się zrekonstruowany posterunek graniczny.

 
Pokaż Wielkopolska na większej mapie


Będąc w Pyzdrach warto także zobaczyć:

zrekonstruowany posterunek graniczny w Borzykowie ok. 2 km
pałac w Ciążeniu ok.12 km.
pałac w Śmiełowie ok. 15 km.
klasztor w Lądzie ok. 20 km.

Pierwsze użycie broni palnej

Podczas oblężenia Pyzdr w 1383 roku “puszkasz Bartosz wyrzucił z żelaznej piszczeli kamienną kulę, która przebiwszy podwójne wrota bramy miejskiej ugodziła plebana Mikołaja z Biechowa, który padłszy wyzionął ducha”. Jak dotąd jest to najstarszy znany przekaz dotyczący użycia broni palnej w Polsce.

Pyzdry, panorama miasta.

Zamek

Dawny zamek wzniesiony w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego zachował się do dzisiejszych czasów jedynie w szczątkowej formie. W kontekście najnowszych badań archeologicznych wynika, że był on jedną z największych tego typu konstrukcji w Polsce. Gotycki obiekt został pierwotnie włączony w obręb murów miejskich i stanowił typ tzw. zamku miejskiego.Pełnił funkcję królewskiej rezydencji, a później także siedziby lokalnych urzędów starościańskich. Został zniszczony podczas "potopu" w połowie XVII stulecia przez Szwedów i już nigdy nie odzyskał dawnej świetności. Pod koniecXVIII wieku zamieniono go na zakład karny, a kilkadziesiąt lat później przemieniono na lokale mieszkalne i pomieszczenia magazynowe. W części północnej zamku, na średniowiecznych fundamentach, postawiono spichrz. Obecnie nie zachwyca niestety swoim wyglądem, jest jedynie cieniem przeszłości.
W muzeum regionalnym (patrz-dawny klasztor franciszkanów) znajdują się eksponaty pochodzące z zamku - kafle, kute ozdoby, militaria, kosztowności oraz jego makieta.

Pyzdry

Pyzdry, zamek.

Kościół farny

Początki kościoła sięgają XIII wieku. Wprawdzie świątynia nie uległa zniszczeniu przez najazd krzyżaków w 1331 roku, jednak sądząc po formach konstrukcyjnych i ceramicznym materiale użytym do budowy, można określić okres jej budowy na XV wiek.W 1519 roku kościół wyniesiono przez biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego na stopień kolegiaty. Kościół w ogólnym zrębie jest obiektem gotyckim, we wnętrzu znajduje się polichromia z końca XIX wieku autorstwa kaliskiego malarza Aleksandra Przewalskiego.

Pyzdry, kościół farny.

Pyzdry, kościół farny.

Klasztor - muzeum

Siedziba muzeum mieści się w pomieszczeniach dawnego klasztoru franciszkańskiego pochodzącego z XIV wieku. Zakon franciszkanów rezydował w Pyzdrach od 1277 roku do połowy XIX wieku, gdy decyzją władz carskich musiał opuścić klasztor. Na krużgankach zachowały się średniowieczne freski oraz cykl XVIII - wiecznych malowideł poświęconych świętemu Franciszkowi autorstwa Adama Swacha. Przebudowa w 1690 roku nadała obecny, barokowy, wygląd obiektu.

Muzeum jest co prawda niewielkie, jednak zgromadzono w nim wiele ciekawych eksponatów. Są to m.in ozdobne elementy pochodzące z dawnego zamku, militaria, stare monety, krzyże, dokumenty, judaika czy zbiór kości zwierząt prehistorycznych. Po zwiedzeniu dwóch, ale bardzo ciekawych sal muzealnych przechodzi się na krużganki, gdzie można podziwiać cenny zespół zabytkowych polichromii ze średniowiecza i baroku. Każdy odwiedzający Pyzdry powinien to miejsce odwiedzić.
Część klasztoru nadal jest użytkowana przez siostry zakonne.

Muzeum

sezon letni:

wt.- pt. 10.00 - 17.00
w soboty i niedziele, w godzinach 13.00 - 17.00

poza sezonem

wt.- pt. 9 - 16.00
w soboty i niedziele, w godzinach 12.00 - 16.00

Telefon: (0-63) 2768107

Pyzdry, zespół klasztorny.

Pyzdry, zespół klasztorny.

Pyzdry, zespół klasztorny.

Pyzdry, zespół klasztorny.

Pyzdry, zespół klasztorny.

Pyzdry, zespół klasztorny.

Pyzdry, zespół klasztorny.Pyzdry, zespół klasztorny.

 

Wnętrza

Pyzdry, zespół klasztorny.

Pyzdry, zespół klasztorny.

Pyzdry, zespół klasztorny.

Pyzdry, zespół klasztorny.

Pyzdry, zespół klasztorny.Pyzdry, zespół klasztorny.

 

Pyzdry, zespół klasztorny.Pyzdry, zespół klasztorny.

 

Tagi:Wielkopolska, Galeria, Fotografie, zdjęcia, stocks photo, noclegi, nocleg, turystyka, Pyzdry, zamek, klasztor, muzeum.

polityka prywatności