Kalisz, Rogatka Wrocławska.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info