Kalisz, Gmach Komisji Wojewódzkiej.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info