Kalisz, zachodnia pierzeja Rynku.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info