Kalisz, jedna z ulic prowadzących do Rynku.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info