Kalisz, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info