Ostrów Wielkopolski, Konkatedra św. Stanisława Biskupa.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info