Ostrów Wielkopolski, Park Miejski, założony podczas II wojny światowej.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info