Ostrów Wielkopolski, kościół NMP z 1777 roku.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info