Ostrów Wielkopolski, Park Marcinkowskiego.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info