dwór,  park krajobrazowy,  Powiat pleszewski- zabytki i atrakcje,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Bronów

Niewielka wieś położona w powiecie pleszewskim, w gminie Pleszew. Pierwsze informacje o gospodarującej tutaj rodzinie Mieniszewskich pojawiają się w średniowieczu. Kolejnymi dziedzicami byli m.in. Bogwiedzcy, Gralewscy, Kotowieccy, Bogusławscy, Zbyszewscy, Lipscy, Mikołajewscy czy Skrzetuscy. Po podziałach wsi przeprowadzonych pod koniec XVIII wieku właścicielami Bronowa zostali Tomiccy. W połowie XIX wieku dobra należały do wybitnego Polaka Jana Nepomucena Niemojowskiego ze Śliwnik. Na początku XX wieku majątek został częściowo rozparcelowany i przeszedł w ręce niemieckie. Źródła wspominają wówczas o Fritzu Wallmannie. Rodzina ta aż do końca II wojny światowej pozostawała właścicielem wsi. Według spisu przeprowadzonego w latach 20. XIX wieku na 457 ha powierzchni znajdowało się 402 ha ziem uprawnych, 16 ha łąk i pastwisk, 35 ha lasów i 4 ha wód.

Dwór

Dwór w Bronowie powstał najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIX wieku, będąc następnie rozbudowany. Obecnie składa się ze starszej części parterowej oraz nowszej piętrowej. Nie wiadomo kiedy dokładnie powstał i kto go zbudował. W osi środkowej trójkondygnacyjna wystawka zwieńczona falistym szczytem- ten element pojawił się zapewne najpóźniej i mógł być wynikiem przebudowy starszej części dworu dla Wallmanów.

Całość wraz z ok. 3 ha parkiem dworskim jest niedostępna- opuszczona rezydencja widoczna jest jedynie zza wysokiego ogrodzenia. Obiekt nie widnieje w rejestrze zabytków.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA