Zespół pałacowy w Cerekwicy
pałac,  park krajobrazowy,  Powiat jarociński- zabytki i atrakcje,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś,  z lotu ptaka

Cerekwica Nowa

Wieś położona w powiecie jarocińskim, w gminie Jaraczewo. Najstarsze informacje o miejscowości pochodzą z początków XIV wieku. W źródłach występuje także pod nazwą „Czirequicza” jako własność braci Szymka i Marcina. W XVI wieku w skład dóbr Cerekwickich wchodziło także Strzyżewo. Pod koniec tegoż stulecia część dóbr nabył od Jana Aleksander Rozdrażewski z Nowegomiasta. W XVII wieku należała do Sośnickich, a później także Bojanowskich. Pod koniec XIX wieku właścicielami Cerekwicy byli Czapscy. Wówczas część wiejska liczyła 28 domów i 190 mieszkańców, zaś gmina z domeną 15 domów i 241 mieszkańców.  W połowie lat 80. XIX wieku majętność sprzedano rodzinie Drogowskich. Byli to ostatni prywatni właściciela majątku, gdyż u schyłku XIX wieku sprzedają oni dobra Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej.  Pierwsze wzmianki o organizacji zakładu pochodzą z 1892 roku.

Już na początku XX wieku powstaje tutaj Zakład Wychowawczy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919 roku Zakład przekształcono w Wojewódzki Zakład Wychowawczy dla Chłopców. Dyrektorem i jednym z jego założycieli był Stanisław Krzewiński. Do placówki oprócz dworu należały budynki gospodarcze i 44 ha gruntów, w tym 30 ha roli.

W okresie międzywojennym do Zakładu Wychowawczego przyjmowano nieletnich od 7 roku życia, w stosunku do których istniało niebezpieczeństwo zaniedbania pod względem moralnym, fizycznym i umysłowym. Pobyt trwał tak długo, jak było to konieczne, nie dłużej jednak niż do pełnoletności. Wychowankowie mieszkali w pałacu i budynku szkolnym, w którym część pomieszczeń była przeznaczona na internat. W samej miejscowości, zwanej wówczas „Nową” mieszkało w 1930 roku 496 osób.

Po wybuchu II wojny światowej Niemcy wyeksmitowali wychowanków do obozu pracy w Kiekrzu koło Poznania. Od października 1939 roku na terenie zakładu znajdował się obóz dla internowanych rodzin ziemiańskich z Jarocina i okolic. Internowani przebywali tutaj do 8 grudnia 1939 roku, kiedy to obiekty przejęło Hitlerjugend. W 1945 roku nowe władze postanowiły przywrócić przedwojenną funkcję obiektu. Powrócił tu też dyrektor Stanisław Lissowski, który już od marca organizował działalność placówki. Po śmierci Lissowskiego w 1947 roku jego funkcję objął dotychczasowy nauczyciel Kazimierz Napierała. Rok później powołano Zakład Wychowawczy dla Dziewcząt, natomiast chłopców przeniesiono do Owińsk pod Poznaniem. W takiej postaci zakład przetrwał do 1968 roku, kiedy to przekształcono go w zakład poprawczy dla dziewcząt w wieku 14-21 lat podległy Ministerstwu Sprawiedliwości. Kolejne zmiany profilu nastąpiły w 1987 roku. Po rozwiązaniu zakładu poprawczego 1 września 1987 roku utworzono Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt w wieku 14-18 lat, który od roku szkolnego 1994/95 funkcjonuje jako Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. W roku 2018 placówka zmieniła nazwę na Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych, w skład której wchodzą dwie placówki żeńskie: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Obiekt prowadzi Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Pałac

Istniejący do dzisiaj pałac wzniesiono na przełomie XVII/XVIII wieku dla rodziny Bojanowskich. Ze względu na kłopoty finansowe dobra z nieukończonym pałacem zostały sprzedane, a dokończenie inwestycji należy prawdopodobnie wiązać z Ignacym Rychłowskim. Do korpusu dobudowano wczesnoklasycystyczny czterokolumnowy portyk z trójkątnym naczółkiem na osi fasady. W tym okresie powstała także oficyna. Rozbudowa rezydencji 100 lat później, a także adaptacja do nowej, szkolnej funkcji na początku XX wieku mimo wszystko zachowała zespół jednorodnym stylistycznie. Wnętrze pałacu jest dwutraktowe z obszerną sienią na osi. Zabytek dostępny po uzgodnieniu z dyrekcją zakładu wychowawczego.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA