dwór,  kościół murowany,  park krajobrazowy,  Powiat kościański- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Choryń

Wieś w gminie Kościan, powiat kościański. Liczy około 500 mieszkańców. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1366 roku. W XV wieku własność Łodziów-Choryńskich. Radomiccy herbu Kotwicz oraz Szołdrscy herbu Łodzia, u schyłku XVIII wieku, sprzedali posiadłość wraz z drewnianym dworem Piotrowi Drwęskiemu herbu Gozdawa, pisarzowi ziemskiemu poznańskiemu. W 1831 roku i na początku 1832 roku u Józefa Taczanowskiego przebywał Adam Mickiewicz. Uchodził za dalekiego krewnego pani domu, którego sprowadzono w charakterze nauczyciela jej synów. Z właścicielem Chorynia poeta korespondował i w późniejszym czasie, ciepło wspominając Wielkopolskę. Przypuszcza się, że w choryńskim dworze powstały niektóre jego powstańcze wiersze np. Nocleg, Reduta Ordona czy Śmierć pułkownika.

Wielkopolskie wędrówki Adama Mickiewicza

Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego

Park Krajobrazowy utworzony w 1992 roku na powierzchni 17 200 ha. Jego przeważającą część stanowią grunty orne, na których w latach 20-tych XIX wieku gen. Dezydery Chłapowski zapoczątkował w swych rodzinnych stronach (majątek Turew) nowoczesną gospodarkę rolną wprowadzając sieć zadrzewień śródpolnych. Głównymi celami parku są ochrona rzadkiego krajobrazu kulturowego oraz realizacja nowoczesnego rolnictwa na ekologicznych zasadach funkcjonowania przyrody. Przykłady miejscowości leżących w obrębie parku: Błociszewo, Choryń, Turew, Racot, Rąbiń.

Dwór

Klasycystyczny dwór zbudowany w 1759 roku dla Piotra Drwęskiego, poznańskiego pisarza ziemskiego. Rezydencję przebudowano około 1869 roku, dostawiono wówczas dwa parterowe boczne aneksy. Dwór zwrócony jest frontem na wschód, murowany, otynkowany, zbudowany na rzucie prostokąta. Parterowy z mieszkalnym poddaszem, siedmioosiowy z dwiema analogicznymi dwuosiowymi przybudówkami przy elewacjach bocznych. Okna ujęte w obramienia. Dach dwuspadowy z naczółkami, kryty dachówką. Wejście na osi zwieńczone małym frontonem z osobnym daszkiem.

Dwór w Choryni- zdjęcie sprzed wojny

W sierpniu 1831 roku z wizytą do właściciela majątku Józefa Taczanowsiego przyjechał Adam Mickiewicza. Zgodnie z zachowanymi przekazami panowie bardzo miło wspominali ten pobyt, korespondując jeszcze przez długie lata. Poeta pomieszkiwał tutaj przez kilka miesięcy z przerwami na wizyty w okolicznych majątkach. W tym czasie Adam Mickiewicz ponoć balował w najlepsze, uwodząc żony i córki wielkopolskich ziemian. W Choryni romansował z Konstancją z Bojanowskich Łubieńską. Robił przy tym wielkie wrażenie w towarzystwie, śpiewając i snując barwne opowiadania.

Według miejscowej tradycji poeta miał w Choryni napisać tak słynny wiersz „Reduta Ordona”: w tym samym pokoju, gdzieś lat temu blisko dwanaście, z nad tej samej kuchni, z której spożywałeś, jak ja dziś, doskonałe sosy, z tego samego może kałamarza, …. z którego baterya Ordona wypłynęła, .do Ciebie piszę … ” a dalej: „Donoszę Ci, iż Choryń jest śliczna teraz, a twoja (sic) Córeczka (Zofja Taczanowska, córeczka chrzestna Mickiewicza), już duża panna, … jako dobremu katolikowi pewno Ci markotno, iż tak daleko obowiązków ojca chrzestnego nie możesz dopełniać– z listu Henryka Nakwaskiego do Adama Mickiewicza.

Obiekt na który patrzymy to już nie jest ten oryginalny budynek, w którym przebywał wieszcz. W latach 70. XX wieku stary dwór został rozebrany i zrekonstruowany według oryginału. Od strony parku pojawił się także nowy element… garaż podziemny dla samochodów. Adam Mickiewicz nie mieszkał w samym dworze, lecz w położonej obok oficynie. Budynek, wielokrotnie przebudowywany, szczęśliwie przetrwał do naszych czasów.

Dwór w Choryni

Kościół

Kościół pw. św. Katarzyny wzniesiony w 1851 roku z fundacji właściciela majątku, Józefa Taczanowskiego. Od południa przylega kaplica grobowa Taczanowskich, obecnie zakrystia. Obok dzwonnica z tego samego okresu. Jest to budowla wzniesiona z nieotynkowanej cegły, na planie kwadratu, otwarta czterema ostrymi arkadami. Świątynia przeszła niedawno remont elewacji.

Warto także nadmienić, że przebywającego w Choryni Adama Mickiewicza poproszono, aby został ojcem chrzestnym. W dniu 21 września do choryńskiego dworu zjechali goście z okolic Kościana, Gostynia, Śremu i Leszna by z jednej strony brać udział w chrzcinach 4-letniej Zosi Taczanowskiej, a zarazem spotkać wielkiego poetę. Pamiątką chrztu jest notatka w księgach kościelnych: Nad którą (to jest powyższem dzieckiem), dopełnione zostały obrzędy chrzestne dnia 20 września 1831. Obecni przy tem byli urodzony Mickiewicz, młodzieniec przepiękny (iuvenis pulcherrimus), wówczas Polski Poeta wraz z urodzoną Józefą Herstupską (sic) dziedziczką Mieszkowa z (dopiskiem na brzegu: „Panną”) oraz urodz. Bojanowski dziedzic Bielejewa z urodzoną Grabską, panną z Choryni.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Drogi miłośniku Wielkopolski, jest mi bardzo miło mi, że odwiedzasz moją stronę! Jeśli pomogłem Ci znaleźć potrzebne informacje, inspiracje do dalszych podróży lub po prostu spodobało się Tobie, to co robię, będę wdzięczny, gdy wesprzesz mnie stawiając mi wirtualną kawę. Takie wsparcie pomaga mi dalej kontynuować mój projekt.

3 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version