Dwór w Czarnuszce
dwór,  park krajobrazowy,  Powiat pleszewski- zabytki i atrakcje,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Czarnuszka

Wieś położona w powiecie pleszewskim w gminie Dobrzyca. Po raz pierwszy pojawiła się w źródłach pisanych w 1338 roku jako własność Przeczlausa herbu Wieniawa. Czarnuszka była zamieszkiwana w okresie późnego średniowiecza o czym świadczy zachowane niewielkie grodzisko stożkowe. Fundatorami i użytkownikami grodu byli Wieniawici. Wieś stanowiła od początku swojego istnienia własność prywatną i wchodziła w skład dóbr Karmina. W latach 1865-1886 gospodarzył tutaj Witold Potworowski h. Dębno, a następnie dobra wraz z folwarkiem Marianin należały do rodziny von Jouanne. Ostatnimi właścicielami wsi byli Tomisław Marian Morawski i jego żona Irena Michałowska.

Dwór

Murowany, niewielki dwór wzniesiony w stylu neoklasycystycznym w 4. ćwierci XIX wieku dla rodziny von Jouanne w miejscu wcześniejszej siedziby. Obiekt nakryty jest wysokim dachem dwuspadowym kryjącym mieszkalne poddasze. W strefie pod okapem dwór ozdobiony jest szerokim pasem z płycinami. Rezydencja w dobrym stanie technicznym, jednak opuszczona, co w dalszej perspektywie czasowej może prowadzić do degradacji. Wokół starszy park krajobrazowy- zdziczały, lecz dostępny dla odwiedzających. Rosą tutaj głównie jesiony, dęby szypułkowe, klony polne, modrzewie europejskie, kasztanowce białe i orzechy włoskie.

Zachowany wjazd z murem ogrodzeniowym z 1933 roku. Przy bramie znajduje się kapliczka z figurą Matki Bożej Królowej Polski- pierwotnie pochodziła z 1864 roku, jednak została zniszczona podczas II wojny światowej a następnie odbudowana w 1947 roku.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version