Kościół w Czerlejnie
kościół drewniany,  pałac,  park krajobrazowy,  Powiat poznański- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Czerlejno

Wieś położona w powiecie poznańskim, w gminie Kostrzyn. Pierwsze wzmianki o Czerlejnie pojawiają się już w XI wieku. Po roku 1068 powstał tu jeden z najstarszych ośrodków parafialnych w Wielkopolsce, czyli kościół pod wezwaniem św. Idziego ufundowany przez Władysława Hermana. Pierwotna nazwa Czyrnielino pochodziła od kmiecia Czyrniela. Była to wieś królewska, którą w 1246 roku otrzymał od księcia Przemysława I jego kanclerz, biskup poznański Bogufał. Od 1257 roku Czerlejno przeszło na własność kapituły gnieźnieńskiej. Pozostawało własnością biskupów gnieźnieńskich do końca XVIII wieku, aż w okresie zaborów wieś trafiła w ręce niemieckie. W latach międzywojennych Czerlejno należało do Zygmunta Stabrowskiego. To za jego czasu w 1923 roku wieś odwiedził Wincenty Witos. Ostatnim przedwojennym właścicielem był Józef Milicki, który mieszkał tu do 1939 roku.

Pomnik powstańców wielkopolskich

Pomnik w formie obelisku z czterema stopniami zbudowano w dziesięciolecie powstania wielkopolskiego, czyli w 1928 roku . Kilkukrotnie remontowany- ostatnio w lipcu 2017 dzięki zbiórkom organizowanym przez kibiców ze stowarzyszenia Wiara Lecha.

Pałac

Pałac zbudowany w latach 1913-1916 roku dla Georga Friedericiego prawdopodobnie na zrębach wcześniejszej budowli. Jest to rezydencja eklektyczna, z cechami neorenesansu, secesji i neobaroku. Fasada oflankowana jest wieżyczkami osadzonymi na granitowych cokołach. Na wysokości trzeciej kondygnacji umieszczono półokrągłe wykusze. W centrum fasady znajduje się ozdobne wejście główne zaakcentowane półokrągłym gankiem z kolumnami. Korpus główny przykryty jest dachem mansardowym, kryjącym kolejną kondygnację, doświetlaną przez ozdobne lukarny. Na kalenicy dachu umieszczono okrągły taras widokowy. Z lewej strony do korpusu głównego przylega parterowa oranżeria, nakryta czterospadowym dachem z wieżyczką.

Po wojnie aż do 1994 roku pałac był siedzibą szkoły podstawowej w Czerlejnie. Obecnie opuszczona i niedostępna rezydencja wystawiona jest na sprzedaż.

Kościół

Drewniany kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej pochodzi z 1743 roku i jest trzecią z kolei świątynią wzniesioną w tym miejscu. Wzniesiono ją z fundacji proboszcza Łukasza Lubaszowskiego. 25 października 1767 roku kościół był konsekrowany przez biskupa Ludwika de Riaucour. Wnętrze świątyni barokowe pochodzące przeważnie z XVIII wieku. Wokół kilka grobowców z XIX/XX wieku.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Exit mobile version