pałac w Dąbkach
pałac,  park krajobrazowy,  Powiat pilski- zabytki i atrakcje,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Dąbki

Wieś położona w powiecie pilskim w gminie Wyrzysk. W 1431 roku w święto Podwyższenia Krzyża Świętego rozegrała się tutaj słynna bitwa, która przeszła do historii średniowiecznego oręża polskiego. Chłopami wielkopolskimi dowodzili Jan Jarogniewski, Dobrogost Koleński oraz Bartosz III Wezenborg. Z pieśnią hymnu Bogurodzica na ustach rozgromili oni oddział 600 konnych i 500 pieszych Krzyżaków dowodzonych przez Wernera von Nesselrode.

Pierwsza wzmianka o właścicielach wsi Dąbki pochodzi stosunkowo późno, bo dopiero z 1674 roku. Dawne dokumenty wspominają wówczas o rodzinie Radomskich. Kolejni znani ziemianie gospodarujący tutaj to Gotzowie, Laskowscy oraz Bnińscy. Na skutek długów w latach 30-tych XX wieku decyzją sądu majątek przejęło państwo.

Pałac

Neobarokowy pałac zbudowany w 1872 roku dla Ignacego Bnińskiego według projektu poznańskiego architekta Mariana Cybulskiego. Rezydencja miała nawiązywać do architektury francuskiej. Jest to siedmioosiowa, dwukondygnacyjna budowla z dwiema trzykondygnacyjnymi wieżami. Wejście jest poprzedzone portykiem czterokolumnowym podtrzymującym taras.

W okresie okupacji niemieckiej do czerwca 1942 roku w pałacu mieścił się oddział robotniczy jeńców brytyjskich, następnie w 1945 roku obiekt przejęło wojsko radzieckie. Po wojnie mieścił się tutaj hotel dla myśliwych dewizowych. Obecnie obiekt jest niedostępny, prawdopodobnie stanowi własność prywatną.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version