Pałac w Dłoni
pałac,  park krajobrazowy,  Powiat rawicki- zabytki i atrakcje,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Dłoń

Wieś położona w powiecie rawickim w gminie Miejska-Górka. W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1848) miejscowość wzmiankowana jako Dłonie,  jedna z największych w ówczesnym pruskim powiecie krobskim w rejencji poznańskiej. Według spisu urzędowego z 1837 roku wieś liczyła wówczas 310 mieszkańców, którzy zamieszkiwali 32 domostwa. W tym czasie właściciel majątku założył tu cukrownię według metody niemieckiego chemika Sebastiana Karla Schüzenbacha. Od 1957 roku w Dłoni gospodaruje Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne, będące własnością Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pałac

Pałac w Dłoni powstał ok. 1910 roku dla książąt Marii Otylii i Franciszka Ksawerego Druckich – Lubeckich.  Zaprojektował go jeden z najwybitniejszych architektów tego okresu, czyli Roger Sławski w modnym wówczas neoklasycystycznym stylu w tzw. kostiumie narodowym. Centralną część obecnej budowli stanowi wcześniejszy budynek dworski. Charakterystycznym elementem dekoracyjnym pałacu jest okazały, joński portyk z czterema wysokimi kolumnami.

Rezydencję poprzedza okazała stróżówka, a przy niej bogata w detale kuta brama. Założenie pałacowe otacza park krajobrazowy, który powstał jeszcze w XIX wieku, a jego powierzchnia wynosi niespełna 4 ha. Rosną tutaj okazałe platany oraz dęby. Przy stawie zachował się pawilon chiński z XIX wieku.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Exit mobile version