Pałac w Drobninie
pałac,  park krajobrazowy,  Powiat leszczyński- zabytki i atrakcje,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Drobnin

Wieś położona w powiecie leszczyńskim w gminie Krzemieniewo. Pierwsze informacje pisane o miejscowości pochodzą już z XIII wieku jako własność rycerskiego rodu Piotrowiców i Leszczyców. Na przełomie XIV i XV wieku dobra były własnością rodu Wyskotów. W kolejnych stuleciach wsią władali rodziny Borków, Gostyńskich, Kostków, Górków, Opalińskich, Przyjemskich herbu Rawicz czy Węgorzewskich herbu Leszczyc. Od 1759 roku właścicielem w drodze dziedziczenia został Jan Nepomucen Leszczyc. Na początku XIX wieku oddał on wieś w dzierżawę. Od 1851 roku właścicielami Drobnina byli Rychłowscy herbu Nałęcz, następnie dobra kupił Stanisław Ponikiewski herbu Trzaska- wielki zwolennik praktycznego zastosowania najnowszych zdobyczy ówczesnej nauki i techniki w rolnictwie. Stworzył on modelowe gospodarstwo rolne. Ostatnim właścicielem dóbr Drobnin od 1910 do 1939 roku był syn Stanisława – Stefan Ponikiewski.

Pałac

Pierwotne założenie dworskie pochodzące z XVIII wieku wybudował Józef Miłkowski. Rezydencja została następnie przebudowana i rozbudowana w 1852 roku dla Władysława Rychłowskiego. Formę pałacową budowla zyskała w 1910 roku według projektu Stanisława Mieczkowskiego. Dobudowano wtedy piętrowe boczne skrzydła nakryte oddzielnymi dachami, a na osi elewacji frontowej postawiono monumentalny, czterokolumnowy portyk nadający całości cechy klasycystyczne. W trójkątnym naczółku umieszczono płaskorzeźbiony kartusz zawierający herb Trzaska Ponikiewskich. W czasie Powstania Wielkopolskiego w pomieszczaniach rezydencji zlokalizowano tymczasowy szpital. Zmarł w nim dwudziestoletni operator ciężkiego karabinu maszynowego Franciszek Masztalerz z Kościana.

Obiekt znajduje się obecnie w przyzwoitym stanie- w części pomieszczeń znajdują się biura spółdzielni mieszkaniowej. Szczątkowe pozostałości sztukaterii zachowały się jedynie w pomieszczeniach parteru. W ostatnich latach pałac wraz z parkiem odzyskali potomkowie Ponikiewskich.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version