Kościół w Grębaninie
kościół drewniany,  park krajobrazowy,  Powiat kępiński- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wieś

Grębanin

Booking.com

Spora wieś znajdująca się w gminie Baranów, powiat kępiński, położona ok. 5 km na południe od Kępna. Liczy około 750 mieszkańców. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1250 roku. We wsi oprócz pięknego drewnianego kościoła odnajdziemy także zabytkowy pałac z XIX wieku.

Kościół

Najdawniejsza wzmianka o wsi pochodzi z 1250 roku, co stawia ją wśród bardzo starych lokalizacji. Osadnictwo wczesnohistoryczne jest kontynuacją okresów wcześniejszych. Można śmiało stwierdzić, iż od epoki brązu teren miejscowości był intensywnie eksploatowany przez różne grupy ludności.  Pierwsze informacje o kościele pojawiają się w XIV wieku. Początkowo była to kaplica dworska, która etapami była przebudowywana. W 1615 roku zbudowano nową świątynię na miejscy poprzedniej, stanowiącą obecnie prezbiterium. Dokument wizytacyjny z 1642 roku podaje, iż kaplicę odnowiono pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. W tym samym roku proboszcz z Baranowa Andrzej Moś ofiarował wielki ołtarz do kościoła, który znajduje się tutaj do dzisiaj. W 1712 roku dobudowano główną nawę, która znacznie powiększyła niewielki dotychczas obiekt.  Kolejna modernizacja wykona ponad 100 lat później polegała na dostawieniu wieży. W takim stanie świątynię możemy oglądać i współcześnie. Ks. Janiszewski tak pisze o wnętrzu kościoła: ”Posiada on figurę M.B. rzadki zabytek sztuki i rzeźby starożytnej, którą wierni uważają za cudowną i z wielką czcią i wiarą się do niej odnoszą. Dowodem łask licznych tu otrzymanych były dawniej i są dziś jeszcze liczne wota składane u stóp Matki Boskiej.  Kościół ma 5 ołtarzy; oprócz głównego: ołtarze Matki Boskiej Bolesnej, św. Franciszka, św. Barbary i św. Rodziny. Na odpust przychodzą tu kompanje ze Słupi, Donaborowa, Baranowa i Trzcinicy. Prócz tego ma kościół różne jeszcze cenne przedmioty starożytne”. Wspominana wyżej późnogotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem umieszczona w polu środkowym ołtarza głównego pochodzi z XV wieku.

Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości Grębanin czynił starania o stałego księdza. Został nim ks. Marcin Pancherz z Dziadowej Kłody, który za krzewienie polskości musiał uciekać stamtąd w obawie przed prześladowaniem ze strony Niemców. Po nim, od 1923 do 1929, działał w Grębaninie niestrudzony ks. Józef Janiszewski. Z jego inicjatywy wybudowano nową plebanię, starą przesunięto i adoptowano na Dom Katolicki, dokonano także szeregu prac porządkowych przy kościele. Na terenie przykościelnym powstał wówczas staw z niewielką wyspą. To za staraniem tego księdza zbudowano pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej. Tak pisano o nim w lokalnej prasie w 1924 roku (pisownia oryginalna) – „(…) Stąd też nic dziwnego, że każda parafja polska opłakuje śmierć nie kilku, lecz kilkudziesięciu, a nawet i więcej drogich swych bohaterów. Nic też dziwnego, że parafje te z wdzięczności i ku wiecznej pamięci swych najdroższych ojców, mężów, synów i braci poległych na wojnie stawiają pomniki, by one przyszłym pokoleniom przypominały, za jak wysoką cenę przodkowie ich kupili wolność ukochaną, jak bardzo więc i wysoko cenić ją powinny i jak wszelkich dokładać winny starań, by wolności tej życiem złem i występnem, słowem życiem niepolskim nie stracić. Taki pomnik dla 85 poległych bohaterów z Grębanina i wsi okolicznych stanął w Grębaninie w pobliżu kościoła na wyspie sztucznie usypanej wśród stawku. (…)” Gdyby tylko mieszkańcy mogli wiedzieć, że już za 15 lat będzie miała miejsce kolejna, do tego jeszcze straszniejsza w skutkach tragedia. Do tego czasu, 1 lutego 1929 roku, powstała tutaj nowa, aktywnie działająca parafia. Trudy działających w wielkim poświęceniu mieszkających tutaj osób zostały zniweczone w 1939 roku.

Drogi miłośniku Wielkopolski, jest mi bardzo miło mi, że odwiedzasz moją stronę! Jeśli pomogłem Ci znaleźć potrzebne informacje, inspiracje do dalszych podróży lub po prostu spodobało się Tobie, to co robię, będę wdzięczny, gdy wesprzesz mnie stawiając mi wirtualną kawę. Takie wsparcie pomaga mi dalej kontynuować mój projekt. Postaw mi kawę na buycoffee.to

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA