pałac,  park krajobrazowy,  Powiat wrzesiński- zabytki i atrakcje,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Gulczewo

Wieś położona w powiecie wrzesińskim w gminie Września. Pierwsze informacje o wsi pochodzą z 1397 roku i dotyczą wzmianki o sporze sądowym z Piotrem Golęczewskim z Sędziwojem Gałązką z Gulczewa i Janem ze wsi Żdżarowite. Miejscowość podzielona była pierwotnie na kilka mniejszych i przechodziła w okresie średniowiecza z rąk do rąk. Wiadomo, iż w XV wieku istniał tutaj drewniany dwór wzniesiony dla rodziny, która jako nazwisko obrała sobie nazwę Gulczewskich. Dokumenty aż do XVI wieku wspominają o potomkach tego rodu. W latach 70. XVI wieku we wsi pojawiają się Bojeńscy, Nieniewscy, a następnie Sobiesierscy, Morawscy oraz wiele innych rodzin. Po III rozbiorze Polski Gulczewo przeszło pod zarząd pruski, zaś majątkiem zarządzali posesorzy. W latach 30. XIX wieku dobra kupują Kamińscy. Jako ciekawostkę można dodać, iż najmłodsza córka Jana oraz Józefiny Kamińskich zmarła po zachowaniu na tyfus w zakładzie wodoleczniczym w Dębnie w dniu 17 września 1853 roku. Zapewne już w 2. połowie XIX wieku Gulczewo przeszło w ręce niemieckie. Dobrami o powierzchni 455 ha w I połowie XX wieku zarządzali Alfred i Emma Fleischer.

Pałac

Późnoklasycystyczny pałac, określany niekiedy mianem dworu, z końca XIX wieku o powierzchni użytkowej wynoszącej około 1000 m2. Jest to obiekt parterowy, wzniesiony z wykorzystaniem okazałej piwnicy, nakryty dwuspadowym dachem. Do głównego wejścia prowadzi półokrągły podjazd, zaś w elewacji ogrodowej schody i niewielki taras. Pośrodku każdej z elewacji umieszczono pozorne, piętrowe ryzality, zwieńczone trójkątnymi frontonami.

Pałac w Gulczewie

W okresie powojennym w pałacu funkcjonowała klubokawiarnia, biura oraz mieszkania. Obecnie pałac jest opuszczony i chyli się ku upadkowi. Do niedawna rezydencja była także wystawiona na sprzedaż. Wokół skromny park krajobrazowy o powierzchni niespełna 4 ha oraz dawna zabudowa folwarczna w skład której wchodzą obiekty z XIX wieku takie jak obora i jałownik, stodoła, magazyn zbożowy, kurnik oraz domy mieszkalne pracowników folwarcznych.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version