Dwór w Karminie
dwór,  kościół murowany,  park krajobrazowy,  Powiat pleszewski- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Karmin

Wieś położona w powiecie pleszewskim w gminie Dobrzyca. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1446 roku. W tym czasie był miastem, został jednak szybko zdegradowany. Później prywatny ośrodek dóbr szlacheckich. Gniazdo rodowe Karmińskich herbu Wczele. Od XVI do XVII wieku istniał tutaj jeden z ważniejszych zborów braci czeskich w regionie.

Dwór

Dwór w Karminie powstał w II połowie XIX wieku, po czym został zasadniczo przebudowany w latach 30. XX wieku według projektu Franciszka Morawskiego. Parterowy obiekt kryty jest czterospadowym mansardowym dachem typu polskiego. Od zachodniej strony okazałe, parterowe skrzydło. Po wojnie budynek pełnił różne funkcje- w tym publiczne takie jak szkoła. Obecnie znajduje się w stanie postępującej ruiny, raczej bez większych szans na ratunek. Co ciekawe dwór nie widnieje w rejestrze zabytków. Wokół zdziczały park o powierzchni ponad 7 ha. Rosną w nim okazałe lipy, dęby oraz graby.

Kościół

Kościół parafialny pw. św. Barbary z 1826 roku- wzniesiony bez dominujących cech stylowych. Charakterystyczną cechą obiektu jest wieża kryta hełmem w kształcie obelisku. Wyposażenie wnętrza pochodzi z różnych okresów- najstarszym zabytkiem jest rzeźba św. Barbary z połowy XV wieku. Skąd patronka górników w tej okolicy? Tego nie wiadomo- wezwanie świątyni ma rodowód średniowieczny. Oprócz wspomnianej rzeźby zachował się także barokowy relikwiarz świętej z 1726 roku sprowadzony z kolegium jezuickiego z Krakowa.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA