Pałac w Kaźmierzu
atrakcje i ciekawostki krajoznawcze,  kościół murowany,  legendy wielkopolskie,  pałac,  Powiat szamotulski- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Kaźmierz

Wieś położona w powiecie szamotulskim, siedziba gminy o takiej samej nazwie. Pierwszy kościół w Kaźmierzu ufundowano zapewne już w XII wieku, więc początków historii tej miejscowości należy szukać w średniowieczu. Ośrodek prawa miejskie uzyskał przed 1458 rokiem, a utracił na pocz. XIX wieku. Z dawnego założenia miejskiego zachował się czworoboczny rynek z parterową zabudową. W połowie XIX wieku Kazimierz przeszedł w ręce niemieckie, a jego właścicielami zostali książęta von Sachsen-Coburg und Gotha. W 1885 roku znajdowało się tutaj zaledwie 40 domów z 466 mieszkańcami, w tym 445 katolików i 21 ewangelików. Była tu poczta oraz kościół parafialny należący do dekanatu obornickiego. 

Pałac w Kaźmierzu- początek XX wieku

Według tradycji około roku 1000 Bolesław Chrobry sprowadził Pięciu Braci Pustelników z Włoch, by wprowadzić chrześcijańską kulturę na ziemi polskiej. Król ten wystawił im pustelnię wśród niedostępnych lasów, w miejscu, gdzie później stanęło miasto Kaźmierz. Jak głosi legenda „Bolesław odwiedzał ich często, aby nacieszyć się i budować ich świątobliwym życiem. Razu jednego zostawił im bogatą jałmużnę w złocie, mimo wymówek zakonników, że ślub ubóstwa nie pozwala im przyjąć takiej darowizny. Gdy król odjechał uradzono wysłać spomiędzy siebie najmłodszego brata Barnabę, który by przeprosił króla i pieniądze zwrócił. Zaledwie wysłany zakonnik wybrał się w drogę, następnej już nocy napadli na pustelnie bandyci, żądając od zakonników wydania pozostawionego złota. Nie pomogły tłumaczenia, że pieniądze odesłali królowi. Złoczyńcy chciwością złota zaślepieni, przetrząsnęli całą pustelnie, a nie mogąc nasycić swojej chciwości, pastwili się nieludzko nad zakonnikami i wśród najokropniejszych mąk wszystkich pozabijali. Chcąc zatrzeć ślady zbrodni, pozanosili ciała zakonników do celek i pustelnię podpalili. Lecz z dopuszczenia Boga ogień cudownie nie tknął drewnianych i słomą pokrytych chałupek. Zbrodni tej dokonano dnia 12 listopad 1005 r. Długosz, a za nim inni historycy podają, że męczeństwo miało miejsce w Kaźmierzu Wielkopolskim, lecz do dziś dzielą się zdania co do ściślejszego oznaczenia miejsca zamieszkania i męczeństwa wspomnianych pustelników.

Pałac

Neogotycki pałac o cechach romantycznych wybudowany w połowie XIX wieku. Obiekt został następnie przebudowany dla niemieckich książąt von Sachsen-Coburg-Gotha według projektu architekta Karola Würtemberga, dzięki czemu zyskał skomplikowaną, niesymetryczną bryłę o różnej wysokości i szerokości.  Centralny korpus fasady został zaakcentowany trzyosiowym ryzalitem. Charakterystycznym elementem rezydencji jest także wieża- u podstawy kwadratowa, a wyżej ośmiokątna i zwieńczona krenelażem. W wyremontowanym zabytku mieści się obecnie biblioteka, stąd obiekt jest dostępny nie tylko z zewnątrz.

Kościół farny

Kościół farny pw. Narodzenia NMP powstał w miejscu wcześniejszej świątyni w 1494 roku z fundacji ówczesnego właściciela miasta Jana Świdwy Szamotulskiego. W 1515 roku dobudowano do niej kaplicę św. Anny. W następnym wieku kolatorami kościoła byli przedstawiciele rodziny Niegolewskich. Jest to obiekt murowany z cegły, orientowany, jednonawowy, z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Do nawy bocznej przylega dawna kruchta i zakrystia, a od południa prostokątna kaplica Skrzydlewskich. Okna pierwotnie ostrołukowe, obecnie zamknięte łukiem okrągłym, przemurowane. We wnętrzu zachowały się sklepienia gwiaździste ozdobione polichromią Teodora Szukały z 1967 roku. Wyposażenie pochodzi przeważnie z XVIII wieku. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem Jezus oraz rzeźba Madonny z Dzieciątkiem. W ceglane ściany świątyni wmurowane jest pięć kamieni. To symboliczne nawiązanie do legendy o pięciu braciach męczennikach.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version