Ratusz i rynek w Kępnie
kościół murowany,  Miasto,  muzeum,  Powiat kępiński- zabytki i atrakcje,  świątynie,  zabytkowy ratusz

Kępno

Miasto liczące niespełna 15 tys. mieszkańców, siedziba powiatu kępińskiego. Kępno jako gród książęcy a następnie królewski spełniało w średniowieczu rolę strażnicy nadgranicznej. Stąd znaczny wpływ na jego dzieje miała sytuacja polityczna, szczególnie walki pograniczne, które sprawiały, że gród często zmieniał właścicieli. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z roku 1282, wówczas książę wielkopolski Przemysław II otrzymał od Mściwoja, księcia pomorskiego, Pomorze jako darowiznę zapewniając Polsce dostęp do morza. Dokument ten umożliwił w 1294 roku koronację Przemysława II na króla, przyczyniając się do zjednoczenia Polski. Wraz ze zmianami właścicieli Kępno stopniowo podupadało. Wiązało się to z rozwojem pobliskiej osady Baranowa oraz licznymi walkami toczonymi w okolicy. W wyniku utraty rangi Kępno straciło prawa miejskie. U schyłku XVII stulecia miejscowość stała się ośrodkiem wielonarodowościowym, bogatym różnorodnością kultur i tradycji. W wyniku II rozbioru Polski znalazło się na obszarze zaboru pruskiego. Panowanie pruskie przyniosło oprócz zaostrzającej się polityki germanizacyjnej także dynamiczny rozwój gospodarczy, przestrzenny i architektoniczny. W II poł. XIX wieku w mieście powstały liczne budynki użyteczności publicznej oraz nowoczesna infrastruktura techniczna. Po I wojnie światowej Kępno wróciło w granice państwa polskiego 17 stycznia 1920 roku w wyniku powstania wielkopolskiego. W latach 1975 – 1998 miasto administracyjnie należało do województwa kaliskiego. Powiat kępiński przywrócono 1 stycznia 1999 roku.

Ratusz z rynkiem

Pierwszy ratusz w tym miejscu wzniesiono w XVII wieku z drewna. Po ponad 100 latach użytkowania jego stan techniczny był zły, więc z końcem XVIII został rozebrany. Nowy obiekt wzniesiono w 1835 roku. Był to pokaźny murowany budynek w stylu klasycystycznym, dwukondygnacyjny, z frontem wysuniętym przed elewacją, dwuspadowym dachem pokrytym dachówką, na którego szczycie wzniesiono niewysoką wieżyczkę z zegarem. Obiekt usytuowany pośrodku rynku pierwotnie budowany był na pomieszczenia utworzonego sądu ziemsko-miejskiego. Służył on jednocześnie za siedzibę magistratu. Już wkrótce stał się on niewystarczający dla tych dwóch instytucji i dlatego mieszczanie kępińscy wznieśli tuż obok nowy budynek ratusza, również w stylu klasycystycznym. Obecnie budynek po niedawnym remoncie służy w całości jako siedziba władz miejskich.

Kościół pw. św. Marcina

Kościół pw. św. Marcina wybudowany w stylu neobarokowym w 1911 roku według projektu słynnego architekta Rogera Sławskiego. Wzorowany był na życzenie fundatora ks. Alojzego Grzybowskiego na poklasztornym kościele w Krotoszynie. Z poprzedniego kościoła stojącego w tym miejscu zachowały się między innymi ołtarz główny z XVIII wiek. W jednym z ołtarzy bocznych znajduje się obraz „Cud rozmnożenia chleba”, a w drugim figura Niepokalanej.

Wieża ciśnień

Zakład wodociągowy, stacja pomp i wieża ciśnień, z 1903-1904 roku.

Kościół ewangelicki

Kościół ewangelicko-augsburski z 1863 roku.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA