atrakcje i ciekawostki krajoznawcze

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Weź udział w konkursie Wiedzy o Wielkopolsce i wygraj nowego drona!

Regulamin

§ 1 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach „Edukreator”.

§ 2 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich mieszkających na terenie województwa wielkopolskiego. Celami Konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań historią i tożsamością Wielkopolski.

§ 3 Odpowiedzi na pytania konkursowe należy złożyć za pomocą platformy internetowej systemu Google Forms udostępnionej w dniu 25.10.2021 roku w godzinach 10.00-12.00 lub 17.00-19.00. Odpowiedzi na pytania można składać wyłącznie w podanych godzinach. Po minięciu wskazanej godziny zegarowej system nie będzie przyjmował kolejnych testów.

§ 4 Każdy uczeń może zabrać udział w konkursie tylko jeden raz.

§ 5 Konkurs składa się z jednego etapu online i na jego wypełnienie powinno wystarczyć 45 minut. Uczestnicy powinni rozwiązywać test samodzielnie, lecz w czasie jego trwania wolno korzystać z pomocy naukowych oraz sieci Internet.

§ 5 Trzech zwycięzców konkursu, którzy osiągną najlepsze wyniki w skali ocen od 0 do 100 zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

§ 6 Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody) oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza. W Konkursie wezmą udział tylko te testy, które będą zawierały powyższe informacje. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 7 Nagrody nie podlegają zamianie lub wymianie na środki finansowe.

§ 8 Nagrodę główną stanowi nowy dron DJI Mavic Mini Fly More Combo.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu rozstrzyga Organizator.

Plakat w większej rozdzielczości


Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA