Kościół w Krerowie
kościół murowany,  Powiat poznański- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wieś

Krerowo

Wieś położona w powiecie poznańskim w gminie Kleszczewo. Najstarsza pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z połowy XIII wieku i jest związana ze sprzedażą miejscowości przez klasztor lubiński synom niejakiego komesa Krystyna. Transakcję tą potwierdził Bolesław Pobożny. Z czasem majątek przeszedł we władanie biskupów poznańskich, co trwało aż do końca XVIII wieku. Biskupi dbali o miejscowość, za ich panowania znajdowała się tutaj szkoła oraz szpital dla ubogich. W kolejnym stuleciu dawne dokumenty odnotowują, że gospodarowali tutaj Rekowscy. Warto wspomnieć postać Stanisława Rekowskiego dla którego powstał w 1906 roku pałac, istniejący zresztą do dzisiaj, lecz niedostępny dla postronnych osób. Ostatnim przedwojennym właścicielem Krerowa był Antoni Plewczyński.

Kościół

Pierwszy istniejący w tym miejscu kościół mógł powstać już w XIII wieku z fundacji Benedyktynów. Wiadomo, iż biskup poznański Jan w 1330 roku po­mnożył uposażenie tutejszego proboszcza. Obecna późnogotycka świątynia pw. Jana Chrzciciela została wzniesiona w XVI wieku. Należała wówczas do ko­legium wikarych katedry poznańskiej. Podczas II wojny światowej obiekt został zamieniony na magazyn a w 1945 roku uległ spaleniu. W związku z tym niestety nie zachowało się oryginalne wyposażenie wnętrza. Podczas rekonstrukcji świątyni w latach 60. XX wieku w ostrołukowych blendach okiennych umieszczono nowe płaskorzeźby świętych.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version