Kościół w Liścu Wielkim
kościół murowany,  Powiat koniński- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wieś

Lisiec Wielki

Wieś położona w powiecie konińskim w gminie Stare Miasto. Pierwsze informacje w źródłach pojawiają się już w XII wieku, wówczas Mieszko Stary nadaje miejscowość klasztorowi w Kościelnej Wsi. Kolejne wiadomości na temat zamiany Liśca Wielkiego na inne wsie przez księcia Władysława Odonica z klasztorem pojawiają się w 1232 roku. Pierwszy kościół mógł tutaj istnieć w XIV wieku z fundacji najprawdopodobniej królewskiej. W pismach arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego autora zbioru statutów synodalnych wydanych w 1521 roku wymienia się Lisiec Wielki jako dobra królewskie- trwało to przynajmniej do XVII wieku, kiedy to wieś trafia we władanie Lisieckich i Witowskich. Z zachowanych dokumentów wiemy o żyjącym na przełomie XVI i XVII wieku proboszczu Wojciechu Sobiepańskim, który to przyczynił się do nałożenia ekskomuniki na miejscowych włościan, którzy nie uiszczali parafii należnych podatków. Czarę goryczy przelała Anna Lisiecka, która sprzyjała protestantyzmowi. Wraz z synami dojeżdżała na nabożeństwa do Wyszyny, w której przebywał duchowny protestancki. W późniejszym okresie Lisiec Wielki stał się własnością dóbr koronnych skarbu państwa, by w 1840 roku ponownie być zarządzany przez szlachtę. Wówczas wieś przeszła na własność braci Apolinarego i Alfreda Schuppe, a następnie Antoniego Antoniego Komierowskiego.

Kościół

Neogotycka świątynia wzniesiona w latach 1878-1885 w miejscu wcześniejszych, drewnianych obiektów, za sprawą księdza Wojciecha Malińskiego, który przybył tutaj ze Starego Miasta. Poprzedni obiekt, który znajdował się w złym stanie technicznym, zniszczyła w 1868 roku burza. Konsekracja nowej świątyni miała miejsce w 1901 roku. Siedem lat później Aleksander Przewalski przyozdabia wnętrze przybytku polichromią. W czasie II wojny światowej kościół został zajęty i zdewastowany przez Niemców, lecz po wojnie sukcesywnie go odnowiono. Obecnie kościół jest bardzo zadbany i wygląda niezwykle okazale. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Autorem obrazów w ołtarzach bocznych i na feretronach jest Tadeusz Bałukiewicz.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA