atrakcje i ciekawostki krajoznawcze
Lubiń

Lubiń

Oceń atrakcyjność miejsca klikając na gwiazdkę
[Suma: 0 Średnia: 0]

Wieś w gminie Krzywiń, powiat kościański. Liczy około 700 mieszkańców. Położona jest ok. 30 km. na północny-wschód od Leszna. Od początków swojego istnienia Lubiń związany jest z zakonem bernardynów, którzy przybyli tutaj około 1070 roku z opactwa św. Jakuba w Leodium – obecnie Liege w Belgii. Według tradycji z tutejszym opactwem związany był pierwszy polski kronikarz Gall Anonim.

Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego przez Edwarda Hr. Raczyńskiego z 1842 roku

Zachodzi wątpliwość, kiedy i przez kogo starożytny klasztór założony został, podobieństwo nazwisk Lubina i Lubusza w języku łacińskim wprowadziło w błąd niektórych pisarzy naszych, którzy na świadectwie niemieckich dziejipisów się zasadzając, książąt Szląskich założycielami klasztoru księży Benedyktynów w Lubiniu bydź twierdzili. Mniemanie to jest mylwem wnosić raczej należy, że Michał Skarbek herbu Abdank hrabia na Górze, klasztor ten w roku 1113 fundował i kościół przy nim z drzewa wystawił. Wizerunek tego Skarbka z XVI jak się zdaje wieku, widzieć się daje w tym gmachu. W XII wieku wymurował Piotr Dunin część kościoła w Lubinie, a raczej cały kościół podług ówczesnego sposobu budowania, to jest Sanctuarium, w którem się wielki ołtarz mieści. (…). W następnych wiekach w skutku podobno pomożenia ludności, dwa razy kościół w Lubiniu rozprzestrzeniano, a tak gmach ten składa się dziś z trzech części, które w rozkładzie swoim żadnego z sobą związku niemają. Tak różnorodne dzieło zająć na chwilę może uwagę badacza starożytności, budowniczemu przecież podobać się niebędzie. Piękniejszym nierównie jest kościół ten wewnątrz, a wysokie jego sklepienia poważny stawiają widok. (…)

Klasztor

Początki klasztoru benedyktynów w Lubiniu sięgają XI wieku. Kto sprowadził tutaj mnichów do końca nie wiadomo, w źródłach ikonograficznych podaje się dwie postacie: komesa Michała z Góry lub Bolesława II Śmiałego. Nieznane bliżej wydarzenia spowodowały przerwanie rozpoczętej z rozmachem budowie obiektu. Powtórna fundacja, tym razem z rąk księcia Bolesława Krzywoustego, miała miejsce w wieku XII. Powracający mnisi zastali na miejscu niedokończone budowle, wykopane rowy i zgromadzony budulec kamienny. W 1145 roku w nowo powstałym kościele poświęcono ołtarz dedykując go Najświętszej Maryi Pannie. Lata kolejne to rozbudowa kościoła, dostawiając do niego od zachodu masyw wieżowy z emporą-lożą na piętrze i kryptą podwieżową. W pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku płytką apsydę zastąpiono wydłużonym prostokątnym prezbiterium, lepiej przystosowanym do modlitw chórowych. Pośrodku chóru znaleźli wieczny spoczynek opaci lubińscy. Kolejna przebudowa miała miejsce w XV wieku, z tego okresu pochodzi szczyt świątyni od strony wschodniej. W XVII wieku i pierwszej połowie wieku XVIII kościół i klasztor przebudowano w stylu barokowym, zachowanym do dzisiaj.
W 1834 roku doprowadzono do kasaty zakonu. Wiązało się to ze zniszczeniem większości budynków klasztornych, rozproszeniem majątku, biblioteki i parametrów liturgicznych. Dopiero po około 100 latach benedyktyni powrócili do Lubinia i wznowili swą działalność, remontując starą siedzibę i planując jej rozbudowę.
Docieniając niezwykłe walory historyczne miejsca na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 9 grudnia 2009 roku Lubiń uznano za Pomnik Historii.

0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rozmiar tekstu
Kontrast