kościół drewniany,  kościół murowany,  Miasto,  Powiat rawicki- zabytki i atrakcje,  świątynie

Miejska Górka

Miasto znajdujące się w powiecie rawickim, siedziba gminy Miejska Górka. Miejscowość usytuowana ok. 9 km na wschód od Rawicza.

Kościół katolicki

Kościół pw. św. Mikołaja z 1445 roku. Dawniej miejsce to słynęło jako cudowne, bowiem w 1572 roku pojawiła się tutaj relikwia w postaci korony cierniowej Chrystusa. Po zniszczeniu podczas wojen szwedzkich kościół odrestaurował Jan Opaliński, ówczesny dziedzic miasta, wystawiając 4 ołtarze boczne. Tragiczny w skutkach okazał się pożar, który w 1787 roku zniszczył nie tylko świątynię, ale również zabudowania probostwa oraz znaczną część miasta. W styczniu 2011 roku kościół ponownie płonął. Zniszczone zostało prezbiterium, jego wystrój i wyposażenie. Na skutek działania wysokiej temperatury popękały witraże w oknach, uszkodzony został również strop. Zdjęcia pochodzą sprzed pożaru.

Kościół ewangelicki

Kościół ewangelicki pw. Góry Tabor został wzniesiony w latach 1777 – 1778 z inicjatywy Augusta Sułkowskiego. Pierwszym pastorem był Rotwitt ze Zdun.Wnętrze nakryte pozorną kolebką obiegają dwukondygnacyjne empory wsparte na czterech parach słupów. Na belce tęczowej znajdowała się data 1777. Okna w obu kondygnacjach: górne – półkoliste, dolne – małe kwadratowe. W okresie międzywojennym i po II Wojnie Światowej w kościele nie podejmowano żadnych prac remontowych, był on wykorzystywany jako magazyn materiałów budowlanych.Obecnie świątynia jest strasznie zaniedbana i grozi zawaleniem. Szkoda, ponieważ to jeden z nielicznych zachowanych w Wielkopolsce drewnianych obiektów ewangelickich tego typu. Wstęp bardzo utrudniony, obiekt kiepsko widoczny z drogi.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA