O stronie

Galeria Wielkopolska to prywatna strona internetowa prowadzona przez jedną osobę, a poświęcona jest popularyzowaniu dziedzictwa historycznego Wielkopolski. Powstała w 2005 roku z połączenia dwóch pasji – fotografowania oraz podróży. Wówczas nie było dużo podobnych witryn w Internecie, a i ja potrzebowałem czasu, aby zebrać odpowiedni materiał. Przydała się także wiedza jak tworzyć w Internecie oraz zainteresowanie i szacunek dla historii. W 2020 roku postanowiłem gruntownie przebudować stronę i adaptować ją na urządzenia mobilne. Obecnie smartfony stanowią ponad 70% ruchu Internautów. Wszystko to zostało stworzone pracą własną.

Docelowo chciałbym sfotografować i opisać wszystkie cenniejsze zabytki tego obszaru, lecz z uwagi na wielkość województwa jest to niezwykłe żmudny proces, wymagający wielu lat zbierania materiału. Do tej pory udało się tutaj zgromadzić opisy ponad 400 miejscowości, niezliczone fotografie dworów, pałaców, zamków, kościołów czy parków krajobrazowych.

Dla mieszkańców regionu strona będzie okazją dowiedzenia się czegoś ciekawego o swoim miejscu zamieszkania, a dla reszty odwiedzających możliwością poznania zakątków Wielkopolski.

W trakcie tych lat, od kiedy prowadzę na własną rękę dokumentację zabytków, kilka z nich zostało rozebranych, inne zamieniły się w zupełną ruinę, a kolejne przeszły gruntowny remont i odzyskały swój dawny blask. Efekty mojej pracy wielokrotnie znalazły się na kartach książek i przewodników.

Celem niniejszej witryny nie jest jednak zastępowanie książek historycznych, lecz ich uzupełnienie o aktualny stan w multimedialnej formie. Opracowując teksty dotyczące architektury opieram się na fachowych publikacjach, które wyszły spod pióra tak zasłużonych dla regionu postaci jak Stanisław Małyszko, Paweł Anders, Piotr Maluśkiewicz, Włodzimierz Łęcki czy śp. Marek Olejniczak. Gdyby nie ci właśnie regionaliści niniejsza strona zapewne nigdy by powstała. Z tego miejsca chciałbym okazać moje wyrazy szacunku dla ich nieocenionej pracy. Chciałbym także podziękować świetnemu fotografowi Krzysztofowi Derze za zainspirowanie mnie do działania te kilkanaście lat temu! Słowa uznania i wdzięczności chciałbym skierować w stronę Kurii Diecezji Kaliskiej oraz właścicielom i zarządcom zabytków, którzy przyjęli mnie z otwartymi ramionami.

Exit mobile version