Pałac w Objezierzu
atrakcje i ciekawostki krajoznawcze,  kościół murowany,  pałac,  Powiat obornicki- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Objezierze

Wieś położona w powiecie obornickim w gminie Oborniki. Objezierze po raz pierwszy na kartach historii pojawia się w 1218 roku jako własność klasztoru joannitów z Poznania. Od XIV do XVIII wieku należała do Nałęczów- Objezierskich, od połowy XVIII wieku do Węgorzewskich, następnie drogą sukcesji do Kwileckich. W 1828 roku Helena Kwilecka wniosła majątek posagiem do rodziny Turno, którzy gospodarowali tutaj aż do 1939 roku.

Pałac

Pałac w Objezierzu został wzniesiony w latach 1792-1798 dla Anieli z Kwileckich, żony generała Wojciecha Węgorzewskiego. Projektantem rezydencji był prawdopodobnie Antoni Hoehne, który czerpał inspiracje z pałacu w Siernikach autorstwa Jana Krystiana Kamzetzera. Podobieństwa z czasem zatarły się wskutek późniejszych modernizacji. W 1841 roku z inicjatywy Wincentego Turno przebudowano poddasze i dach, a w latach 1905-1906 dla Stanisława Turno do korpusu głównego dobudowano jednoosiowe skrzydła boczne według projektu Stanisława Boreckiego. Tak jak za dawnych lat w fasadzie frontowej dominuje czterokolumnowy portyk na którym umieszczono łaciński cytat z psalmu „Nie nam Panie, nie nam, ale imieniu Twojemu na chwałę”. Otynkowane elewacje rozczłonkowane zostały pilastrami wielkiego porządku, wyznaczającymi osie prostokątnych okien ujętych w architektoniczne obramienia.

Pałac w Objezierzu na początku XX wieku

Pałac gościł w swoim murach wielu wybitnych Polaków, w tym Adama Mickiewicza, Juliana Ursyna Niemcewicza, Stefana Garczyńskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Wincentego Pola czy Władysława Syrokomlę. Co do pierwszego wieszcza, uwiecznił on ponoć na kartach Pana Tadeusza spór Kwileckich z Turnami o pałac w Objezierzu, który był pierwowzorem sporu Sopliców z Horeszkami…

W czasie II wojny światowej rezydencja została przejęta przez niemieckiego okupanta. Swoją siedzibę miał tutaj Namiestnik Rzeszy w Kraju Warty Arhtur Greiser. Zagrabiono wówczas pokaźne zbiory dawnych właścicieli, w tym imponującą kolekcję dzieł sztuki, książek oraz archiwaliów Hipolita Turno. Drobną część zbiorów udało się jednak zachować i można je oglądać w muzeach narodowych w Poznaniu i Rogalinie. Obecnie w części założenia mieści się zespół szkół. Sama rezydencja wróciła ponoć w posiadanie rodziny Turnów. Na ten moment obiekt jest dostępny jedynie z zewnątrz. Stan rezydencji można określić jako zadawalający, lecz aż prosi się o kolejny remont- szczególnie dotyczy to otoczenia tj. ogrodzenia i dawnej wozowni.

Kościół pw. św. Bartłomieja i św. Klemensa

Jest to jedna ze starszych świątyń regionu. Z pierwotnego romańskiego kościoła z XIII wieku zachowało się niewiele, gdyż rozbudowano go w 1550 roku na polecenie ówczesnego właściciela wsi kanonika poznańskiego Stanisława Objezierskiego. W 1775 roku z fundacji Wojciecha Węgorzewskiego przeprowadzono gruntowny remont, a w roku 1860 i 1914 dobudowano kruchty i kaplice dla Turnów. Legenda dotycząca świątyni mówi, że gdzieś w podziemiach znajduje się głowa św. Klemensa sprowadzona z katakumb rzymskich na początku XVI wieku. Zamiast głowy, której dotychczas nikt nie znalazł, zobaczymy za to wyposażenie pochodzące z baroku oraz renesansowe płyty nagrobne.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA