atrakcje i ciekawostki krajoznawcze,  hotel,  kościół drewniany,  kościół murowany,  legendy wielkopolskie,  Miasto,  Powiat obornicki- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wielkopolska dla rodzin- miejsce przyjazne i dostępne

Oborniki

Miasto położone w powiecie obornickim nad Wartą u ujścia rzeki Wełny. Przypuszcza się, że Oborniki założono około 1272 roku, chociaż historia tego ośrodka może być jeszcze dłuższa. Początek miasta należy wiązać z fundacją klasztoru franciszkanów przez Bolesława Pobożnego I oraz jego żony Jolenty. W tym czasie istniał także zamek. Ponoć, gdy w 1299 roku przebywał tutaj Władysław Łokietek na niebie pojawiła się bladoczerwona łuna, którą starzy magowie i wróżbici odebrali jako dobrą wróżbę.

Z królem tym wiąże się także legenda, jak to podczas modlitwy w pobliskim kościele franciszkanów złożył jako dar wotywny piękny złoty pierścień z rubinem w środku. Podobno pierścień ten zmieniał swój kolor, gdy naszej ojczyźnie zagrażały obce mocarstwa. Co się stało z tym pierścieniem? Zaginął w mrokach dziejów.

Oborniki- panorama miasta
Oborniki- panorama miasta

Wracając do faktów, dokładna data lokacji Obornik jest nieznana, ale źródła wymieniają je w 1330 roku jako własność królewską. W historii miasta zapisały się także liczne odwiedziny króla Władysława Jagiełły, który ponoć ukochał to miejsce, a swojej żonie Soni kazał właśnie tutaj zakupywać drogie materiały na suknie. Przywileje lokacyjne potwierdza w 1485 roku Kazimierz Jagiellończyk. W 1656 roku miasto zostaje poważnie zniszczone przez Szwedów. Po II rozbiorze Polski w 1793 roku Oborniki weszły w skład państwa pruskiego. Na krótko znalazły się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po upadku Napoleona ponownie zostały wchłonięte przez pruskiego zaborcę. Na dalszy rozwój miejscowości duży wpływ miała linia kolejowa relacji Poznań-Piła uruchomiona w połowie XIX wieku. 4 stycznia 1919 roku miasto zostało oswobodzone w wyniku działań bojowych Powstania Wielkopolskiego. Licznych strat ośrodek doznał podczas ofensywy wojsk radzieckich w nocy z 24 na 25 stycznia 1945 roku.

Planujesz zwiedzanie miasta? Nocuj w Obornikach i okolicach!

Rynek

Układ urbanistyczny Obornik został wytyczony już w średniowieczu. Z planu miasta po 1438 roku wynika, że na zewnątrz placu targowego mógł znajdować się ratusz, który nie dotrwał do naszych czasów. Zabudowa, którą zobaczymy dzisiaj pochodzi przeważnie z XIX i XX wieku.

Oborniki- rynek
Oborniki- rynek

Ruiny klasztoru

Pierwotny klasztor franciszkanów, zapewne jeszcze drewniany, powstał u brzegu Warty w połowie XIII wieku. Należy on do najwcześniej lokowanych zgromadzeń franciszkańskich w Polsce. Do współczesnych czasów zachowało się jedynie późnobarokowe skrzydło klasztoru wzniesione wraz z nowym kościołem w 1768 roku. Dlaczego obecnie całość to tylko malownicza ruina? W 1814 roku założenie wraz z kościołem zostało zniszczone przez wojsko rosyjskie. Po kasacie klasztoru sześć lat później obiekt przekazano gminie ewangelickiej i zamieniono na kaplicę protestancką. Po wzniesieniu pod koniec XIX wieku nowego kościoła ta zabudowa nie była już potrzebna, więc wykorzystywano ją jako magazyn. Na domiar złego w 1993 roku dawny klasztor ponownie płonie. Tym razem nie udaje się go remontować i w tym stanie ulega degradacji do dzisiaj. Obecnie jest zarośnięty i trudno dostępny. Można go zobaczyć na tyłach… sklepu.

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej

Jest to jeden z najstarszych zabytków w mieście, wzniesiono go bowiem na przełomie XV i XVI wieku. Historia parafii sięga jednak przynajmniej 1303 roku. W przyziemiu wieży i po bokach przybytku usytuowane są gotyckie portale z cegły profilowanej. Zapewne jeszcze w XVI wieku do nawy głównej została dobudowana nawa boczna, a na jej przedłużeniu umiejscowiona była przylegająca do prezbiterium dawna zakrystia, która po przebudowie w 1926 roku zaczęła pełnić funkcję kaplicy pw. św. Józefa. Wyposażenie wnętrza jest przeważnie późnobarokowe, ale znajdziemy także elementy z wcześniejszych epok. W styczniu 1945 roku kościół został uszkodzony pociskami artylerii Armii Czerwonej.

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

Neogotycką świątynię wzniesiono na przełomie XIX i XX wieku. Charakterystycznym elementem obiektu jest smukła wieża widoczna z kilku kilometrów. Co ciekawe została ona uszkodzona pociskami artyleryjskimi w 1945 roku, a później jej pozostałości zdemontowano. Na jej powrót do krajobrazu miasta czekano aż do 1999 roku.

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP  w Obornikach
Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach

Kościół pw. św. Krzyża

Drewniany kościół zbudowany w 1766 roku z fundacji mieszczanki obornickiej Łucji Łoyczykowskiej w miejscu wcześniejszej świątyni. Jest to obiekt jednonawowy o konstrukcji szachulcowej z węższym prezbiterium i dobudowaną do niego zakrystią. Wieża zwieńczona jest barokowym hełmem, a dwukalenicowy dach pokryto gontem. Wyposażenie wnętrza jest późnobarokowe i rokokowe.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA