dwór,  park krajobrazowy,  Powiat śremski- zabytki i atrakcje,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś

Ostrowieczko

Wieś położona w powiecie śremskim w gminie Dolsk. Pierwsze informacje o wsi pochodzą z 1324 roku. Przez wieki własność opactwa Benedyktynów z Lubinia, a także biskupów poznańskich. Po konfiskacie majątku kościelnego od początku XIX wieku wsią zajmują się Bojanowscy herbu Junosza. W latach 1881-1902 właścicielem majątku był Niemiec Carl Hoepfer, a następnie hrabia Adam Żółtowski. W międzyczasie od 1904 roku Ostrowieczko dzierżawi Michał Jasiecki oraz jego żona Marianna z Malinowskich Jasiecka, którzy to z czasem odkupują wieś i stają się jej nowymi właścicielami. Po 1913 roku majątek przechodzi w ręce komendanta batalionu śremskiego powstania wielkopolskiego Stanisława Chosłowskiego. Ostatnim właścicielem Ostrowieczka był dr med. Bolesław Kowalski herbu Czewoja z żoną Franciszką Bernhoft. Powstałą w latach 50. XX wieku Państwową Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną przejęła w 2007 roku wraz z dworem grupa Mróz S.A.

Dwór

Murowany, parterowy dwór powstały w latach 20-30. XIX wieku dla rodziny Bojanowskich. W kolejnym stuleciu majątkiem zarządzali Marianna i Michał Jasieccy. Na bazie ich wspomnień Janina Fedorowicz i Joanna Konopińska wydały książkę „Marianna i róże” opisującą codzienne życie dworskie.

Dwór w Ostrowieczku

Rezydencja, mimo wielu przekształceń, posiada wyraźne cechy klasycystycznej architektury. Elewację podkreślają pilastry wielkiego porządku. W osi frontowego ryzalitu umieszczono główne wejście. Ponoć mieści się tutaj baza noclegowa nazywana Willa Marianna- od imienia wymienionej wyżej bohaterki. Będąc jednak na miejscu spotkałem tylko zamkniętą bramę bez żadnej tablicy informacyjnej- może to przez pandemię Covid-19? Całość w bardzo dobrym stanie technicznym, park zadbany.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Exit mobile version