Kościół w Piaskach
kościół drewniany,  Powiat gostyński- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wieś

Piaski

Wieś położona w powiecie gostyńskim, siedziba gminy o takiej samej nazwie. W 1775 roku król Stanisław August Poniatowski wydaje Karolowi Koszutskiemu przywilej lokacyjny dla miasta prywatnego na prawie niemieckim o nazwie Piaseczna Góra. Wcześniej tereny te były własnością dziedziców ze Strzelców Wielkich. Równocześnie z ordynacją miejską Koszutski nadaje nowopowstałemu miastu herb. Przedstawia on czerwonego jelenia skaczącego przez piaskową górę w otoczeniu dwóch drzew. Budowę ośrodka rozpoczęto wokół placu pełniącego funkcję rynku, był także drugi rynek położony obok zboru protestanckiego. Miasto miało charakter otwarty, dlatego nie pobierano cła od wozów i opłaty drogowej. Wobec zdecydowanej przewagi ludności protestanckiej dziedzic zobowiązał się do pomocy w budowie kościoła, który istnieje do dzisiaj. Nieurodzajne gleby, co sugeruje nawet nazwa miejscowości, nie sprzyjały rolnictwu, toteż mieszkańcy utrzymywali się z rzemiosła i handlu. Pod koniec XVIII wieku za sprawą pruskich zaborców ośrodek otrzymuje nazwę Sandberg, wówczas po raz pierwszy czyniono starania o zabranie praw miejskich. Wkrótce zlikwidowano urząd wójta, zwolniono burmistrza i rozwiązano dotychczasowy magistrat. W tym okresie połowę mieszkańców stanowili Niemcy, około trzydziestu procent Żydzi. Polacy stanowili więc mniejszość. W 1836 roku Piaseczna Góra przestała być miastem prywatnym. Z biegiem czasu przyjęła się także krótka nazwa Piaski i tak już pozostało do dzisiaj. Koniec XIX i początek XX wieku przynosi rozwój miasteczka- powstaje nowy ratusz, szpital prowadzony przez ojców Bonifratrów, powiększają się także granice administracyjne ośrodka. Podobnie jak w innych miastach powstają liczne polskie organizacje społeczne i kulturalne. Pomimo tego, już w wolnej Polsce, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1934 roku Piaski utraciły status miejski i są do dzisiaj wsią. Założenie urbanistyczne z XVIII i XIX wieku zostało w 1992 roku wpisane do rejestru zabytków.

Kościół

Kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi w Piaskach powstał w latach 1775-1782 z fundacji Karola Koszutskiego. Pierwotnie był to zbór kalwiński i służył miejscowej parafii do 1945 roku. Świątynia posiada konstrukcję szachulcową, wypełnioną gliną i cegłą. Należy do większych tego typu konstrukcji w Wielkopolsce. Jak na tego typu obiekt przystało wnętrze jest skromne, do tego zachowały się dwukondygnacyjne empory. Przy kościele znajduje się ponadto drewniana dzwonnica z połowy XIX wieku.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA