Dwór w Piotrowie
dwór,  park krajobrazowy,  Powiat śremski- zabytki i atrakcje,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  Wieś,  z lotu ptaka

Piotrowo

Wieś położona w powiecie śremskim w gminie Brodnica. Pierwsze wzmianki o Piotrowie pochodzą z końca 1296 roku, wówczas jej właścicielami byli Przybysław i Grzymka Piotrowscy. Wiadomo, iż od 1471 roku właścicielami wsi był Jan Sepiński. W kolejnych latach miejscowość należała m.in. do takich rodzin jak Miaskowscy, Szołdrscy i Gliszczyńscy. Ostatnimi przedwojennymi właścicielami byli Janina i Tadeusz Drażdżyńscy.

Dwór

Rezydencja w Piotrowie swoimi pokaźnymi rozmiarami oraz zróżnicowaniem brył pozwala sądzić, że mamy do czynienia z typowym pałacem. Według literatury jest to jednak dwór. Dlaczego? Otóż, pierwotny dwór, który stanowi dziś centralną parterową część budowli został zbudowany na początku XIX wieku. Powiększono go w czasie przebudowy na rezydencję pałacową na przełomie XIX i XX wieku. Wówczas nadano całości nowa, neogotycką stylistykę. Największe i najbardziej ozdobione detalami, na uwagę zwracają szczególnie neogotyckie szczyty oraz spory balkon, jest skrzydło południowe.

Rezydencję otacza krajobrazowy park o powierzchni ok. 4,50 ha. Na folwark wpisany do rejestru zabytków składają się rządcówka, stajnia wyjazdowa, stodoła, wozownia z wagą, obora oraz ogrodzenie z główną bramą wjazdową. Folwark w stanie zadowalającym, natomiast dwór chyli się ku upadkowi.

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version