Rekonstrukcja grodu w Pobiedziskach
atrakcje i ciekawostki krajoznawcze,  grodzisko,  Miasto,  muzeum,  Powiat poznański- zabytki i atrakcje,  skansen,  szlak piastowski,  wielkopolska dla rodzin- miejsce przyjazne i dostępne,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory

Pobiedziska

Pobiedziska to niewielkie miasto położone w powiecie poznańskim, ok. 25 km. na wschód od Poznania. Miasto swoje początki wywodzi z dawnych czasów, kiedy znajdowało się na bardzo ważnym trakcie handlowym i komunikacyjnym między Poznaniem a Gnieznem (Szlak Piastowski). Kazimierz Odnowiciel miał nadać w 1048 roku osadzie nazwę wywodzącą się od słowa pobieda, czyli zwycięstwo. Jest ona prawdopodobnie związana z bitwą, którą stoczył książę Kazimierz w okolicach Pobiedzisk ze zbuntowanym namiestnikiem Mazowsza Masławem. Prawa miejskie Pobiedziska uzyskały ponad 200 lat później, czyli w 1257 roku z nadania Przemysława I. Okres prosperity przerywa najazd krzyżacki z 1331 roku. Ważnym okresem dla miasta był początek XIV wieku, kiedy to Pobiedziska odwiedzał król Władysław Jagiełło. W 1513 roku miasto otrzymało przywilej organizowania cotygodniowych targów oraz jarmarku. W drugiej połowie XVI wieku rozpoczyna się okres ponownego upadku gospodarczego ośrodka, związanego z pożarami, epidemiami oraz potopem szwedzkim. Sytuacja ulega poprawie dopiero pod koniec XVII wieku wraz z napływem osadników. 29 grudnia 1918 roku mieszkańcy Pobiedzisk podjęli spontaniczną akcję przejmowania władzy od niemieckich urzędników oraz rozbrajania policjantów i osadników. Po II wojnie światowej miasto rozwijało się bardzo wolno. Dopiero w połowie lat siedemdziesiątych nastąpiło widoczne ożywienie gospodarcze.

Planujesz zwiedzanie miasta? Nocuj w Pobiedziskach i okolicach!

Rekonstrukcja grodu

Rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodu piastowskiego otwarta w 2012 roku. W ramach prowadzonych prac prezentowane są elementy obronne fortecy w tym stała wystawa średniowiecznych maszyn oblężniczych w skali 1:1. Jak podkreślają twórcy instalacji drewniana warownia w Pobiedziskach to nie klasyczne muzeum, ale innowacyjne przedsięwzięcie, gdzie promuje się filozofię „nauki poprzez zabawę”. Gród w Pobiedziskach.

Skansen

Skansen Miniatur to park zawierający makiety obiektów historycznych i interesujących fragmentów zabudowy miejscowości wielkopolskich. Podstawową funkcją miejsca jest ukazanie struktury przestrzennej Szlaku Piastowskiego w jego dzisiejszym i częściowo historycznym kształcie oraz procesu rozwoju osadnictwa i kształtowania się państwowości polskiej. Miniatury są wykonane w skali 1:20 z trwałych materiałów. Makiety przedstawiają ratusze, pałace, kościoły, grody itp. Są wierną kopią oryginałów z zachowaniem wszelkich detali. Są to obiekty najbardziej reprezentatywne dla regionu, obejmujące trzy największe miasta Szlaku Piastowskiego: Poznań, Gniezno i Inowrocław. www.miniatury.pobiedziska.pl

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA