Kościół w Rąbiniu
kościół murowany,  park krajobrazowy,  Powiat kościański- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wieś

Rąbiń

Wieś w gminie Krzywiń, powiat kościański. Liczy około 380 mieszkańców. Położona jest ok. 13 km na zachód od Śremu.

Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego

Park Krajobrazowy utworzony w 1992 roku na powierzchni 17 200 ha. Jego przeważającą część stanowią grunty orne, na których w latach 20-tych XIX wieku gen. Dezydery Chłapowski zapoczątkował w swych rodzinnych stronach (majątek Turew) nowoczesną gospodarkę rolną wprowadzając sieć zadrzewień śródpolnych. Głównymi celami parku są ochrona rzadkiego krajobrazu kulturowego oraz realizacja nowoczesnego rolnictwa na ekologicznych zasadach funkcjonowania przyrody. Przykłady miejscowości leżących w obrębie parku: Błociszewo, Choryń, Turew, Racot, Rąbiń.

Kościół

Późnogotycki kościół pw. św. Piotra i Pawła z przełomu XV oraz XVI wieku. Przebudowany w 1648 i 1904 roku. Część jego murów ma pochodzić z wcześniejszej XIII-wiecznej budowli wzniesionej w stylu romańskim.

Cmentarz

Cmentarz przykościelny z grobami rodziny Chłapowskich. Pochowano tutaj m.in.
gen. Dezyderego Chłapowskiego, jednego z dowódców powstania listopadowego, pioniera nowoczesnego gospodarowania w rolnictwie, wielkiego społecznika. Urodził się w 1788 roku, zmarł w 1879. Ukończył kolegium Pijarów w Rydzynie, potem uczył się na pensji francuskiej w Berlinie. W 14. roku życia ojciec zapisał go do pułku dragonów pruskich generała Briesewitza. Był jednym z inichatorów Ziemstwa Kredytowego i aktywnie uczestniczył w życiu politycznym Księstwa. W powstaniu listopadowym walczył pod Grochowem, a później odbył wyprawę na Litwę, gdzie otrzymał awans na generała brygady. Za udział w powstaniu został skazany na dwa lata więzienia. Po wyjściu na wolność gospodarował w Turwi. W 1848 roku w dobie Wiosny Ludów na własny koszt umundurował i wyposażył oddział jazdy w skład, którego weszli członkowie jego rodziny oraz pracownicy gospodarstwa. Formacja walczyła min. W bitwie pod Książem.
-żonę generała Antoninę z Grudzińskich Chłapowskiej;
-siostrę Antoniny Joannę z Grudzińskich, księżną łowicką;
-siostrę generała Zofię z Chłapowskich Mycielską;
Stanisława Chłapowskiego, właściciela Turwi, pułkownika Wojsk Polskich oraz Kawalera orderu św. Stanisława;
Józefa Chłapowskiego, starostę kościańskiego, członka delegacji poznańskiej do Napoleona.

Źródło:Wielkopolski Słownik Biograficzny, Poznań 1983; W. Łęcki, P. Maluśkiewicz. Słownik Krajoznawczy Wielkopolski; materiały własne; Fot. Aleksander Liebert

Drogi miłośniku Wielkopolski, jest mi bardzo miło mi, że odwiedzasz moją stronę! Jeśli pomogłem Ci znaleźć potrzebne informacje, inspiracje do dalszych podróży lub po prostu spodobało się Tobie, to co robię, będę wdzięczny, gdy wesprzesz mnie stawiając mi wirtualną kawę. Takie wsparcie pomaga mi dalej kontynuować mój projekt.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version