kościół murowany,  Powiat kaliski- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wieś

Rajsko

Wieś leżąca w powiecie kaliskim, gminie Opatówek, powiat kaliski, ok. 13 km. na wschód od Kalisza. Liczyło około 350 mieszkańców.

Historia

We wczesnym średniowieczu wieś należała do arcybiskupów gnieźnieńskich. Prawdopodobnie w XIII wieku Rajsko stało się własnością szlachecką – gniazdem rodziny Rajskich herbu Korab. Jeszcze na początku XVI wieku właścicielami wsi byli Rajscy, później Janikowscy, Kobierzyccy, Mańkowscy i Lubońscy.

Kościół

Późnogotycki kościół św. Michała i Macieja została wzniesiona w 1607 roku. W latach 1917-1924 rozbudowano kościół w stylu neogotyckim. Dobudowano wówczas prezbiterium i transept, w fasadzie wschodniej wybito portal, a nad dawnym prezbiterium umieszczono chór muzyczny. Wewnątrz znajduje się obraz Matki Boskiej z połowy XVI wieku, krucyfiks gotycki z końca XV (?)wieku, dwa fragmenty późnogotyckiej płaskorzeźby Rodzina Marii z początku XVI wieku. Polichromia, autorstwa Stefana Derbicha, pochodzi z 1977 roku. Jasne i przestronne wnętrze wyraźnie kontrastuje z widokiem zewnętrznym.

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku; P. Anders, W. Łęcki, P. Maluśkiewicz. Słownik Krajoznawczy Wielkopolski; Fot. Aleksander Liebert

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Exit mobile version