Ratusz w Rawiczu-Sarnowej
atrakcje i ciekawostki krajoznawcze,  kościół murowany,  Miasto,  pałac,  park krajobrazowy,  Powiat rawicki- zabytki i atrakcje,  świątynie,  Wielkopolska dla rodzin- miejsce przyjazne i dostępne,  Wielkopolskie zamki, pałace i dwory,  zabytkowy ratusz

Rawicz- Sarnowa

Obecnie dzielnica Rawicza, dawniej osobne miasto. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XII wieku, chociaż istniejące tutaj grodzisko datuje się na jeszcze wcześniejszy okres. Zapiski o znajdującym się tutaj mieście pochodzą z kolejnego, bo już XIII stulecia. Prawa miejskie miejscowość otrzymała w 1407 roku na mocy przywileju Władysława Jagiełły pod nazwą Sarnowce. Dziedzicem był wówczas Jerzy Donin. W XVI wieku potwierdzono prawo magdeburskie i zezwolono na odbywanie się dwóch jarmarków w roku, a następnie także trzeciego. Na skutek potopu szwedzkiego Sarnowa uległa częściowemu zniszczeniu. Kolejnymi klęskami była wojna północna, pożary oraz epidemie. W kolejnych stuleciach miasteczko nie rozwijało się zbyt intensywnie. Zaciętą bitwę powstania wielkopolskiego o Sarnowę stoczono 5-6 lutego 1919 roku- wówczas wykorzystano nawet pociąg pancerny. Po odzyskaniu niepodległości pierwszym burmistrzem został Piotr Sobański. 1 stycznia 1972 dawne miasto stało się administracyjnie częścią Rawicza.

Planujesz zwiedzanie miasta? Nocuj w Rawiczu i okolicach!

Ratusz

Klasycystyczny ratusz z 1837 roku, rozbudowany o okazałą neogotycką wieżę w 1870 roku. Kondygnacje oddzielone są gzymsami kordonowymi. Obiekt stoi na środku sporych rozmiarów (około 100×80 metrów) sarnowskiego rynku. Obecnie służy jako biblioteka.

Kościół

Parafia katolicka istniała tutaj przynajmniej od 1421 roku. Pierwszy drewniany kościół ufundował Jerzy Donin z matką Małgorzatą. W 1718 roku rozpoczęto budowę obecnie istniejącego kościoła pw. św. Andrzeja i Doroty z fundacji rodziny Szołdrskich.

Pałac

Eklektyczny pałac- dwór z XIX wieku o przeważających cechach klasycystycznych. Piętrowy obiekt z kwadratową wieżą stanowiącą ryzalit na osi fasady do której przylega ozdobny ganek. W niszach elewacji ogrodowej zachowane rzeźby. Dach nakryty płaskich dachem wielopołaciowym. Obiekt opuszczony, niedostępny.

Pałac w Rawiczu- Sarnowie
Pałac w Rawiczu- Sarnowie

Zadanie publiczne pn. „WOW- Wiedza o Wielkopolsce” jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Edukacji i Nauki w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA